پمفلت شیر مادر

فواید و ماندگاری شیر مادر

ماندگاری شیر مادر

شیر مادر می‌تواند برای استفاده تا مدتی نگهداری شود. مدت ماندگاری بسته به محل نگهداری و دمای آن متفاوت است:

·         در اتاق با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد: ۶ تا ۸ ساعت

·         در کیف عایق حرارتی با بسته یخ: تا ۲۴ ساعت

·         در یخچجال با دمای ۴ درجه سانتیگراد: تا ۵ روز

·         در جایخی (در داخل یخچال) با دمای ۱۵- درجه سانتیگراد: تا ۲ هفته

·         در فریزر (مجزا از یخچال): با دمای ۱۸- درجه سانتیگراد: ۳ تا ۶ ماه

·         در فریزر با دمای ۲۰- درجه سانتیگراد: ۶ ماه تا ۱ سال….


قالب:WORD

تعداد صفحات:۶


2000 تومان – 
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0