بهمن ۲, ۱۳۹۸

حسابداری و پارادایم های آن

حسابداری و پارادایم های آن حسابداری و پارادایم های آن – پاورپوینت رئوس مطالب: مقدمه مفهوم پارادایم پارادایم انسان شناختی –استقرا پارادیم سود حقیقی –قیاس ...
Posted in حسابداریTagged ,,,,,Leave a Comment on حسابداری و پارادایم های آن

گزارش کارورزی حسابداری شرکت کامپیوتری

گزارش کارورزی حسابداری  گزارش کارورزی حسابداری  فهرست چکیده. ۴ شرح وظایف حسابدار. ۵ گزارش کار کارآموز. ۶ تنظیم اسناد هزینه. ۶ نحوه تنظیم اسناد و ...
Posted in حسابداریTagged ,,Leave a Comment on گزارش کارورزی حسابداری شرکت کامپیوتری

پاورپوینت رابطه حسابداری و بانکداری

پاورپوینت رابطه حسابداری و بانکداری پاورپوینت رابطه حسابداری و بانکداری [metaslider id=602] uاگر به رویه های حسابداری در سیستم بانکی دقت کنیم نقائصی را در ...
Posted in اقتصاد, حسابداریTagged ,,,,,,,,,,,,,,,,Leave a Comment on پاورپوینت رابطه حسابداری و بانکداری

پروپوزال حسابداری هموارسازی سود

تحقیق حسابداری هموارسازی سود تحقیق حسابداری هموارسازی سود در فصل حاضر به مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق اشاره شده است. موضوعات کلی مورد بحث ...
Posted in حسابداریTagged ,,,,,,,,,,,,,Leave a Comment on پروپوزال حسابداری هموارسازی سود

سیستم حقوق و دستمزد موسسه کوثر

پایان نامه حسابداری سیستم حقوق و دستمزد پایان نامه حسابداری سیستم حقوق و دستمزد نگاهی به حسابداری و سیستم حقوق و دستمزد موسسه غیرانتفاعی کوثر ...
Posted in حسابداریTagged ,,,,,,,,,,,,,,,Leave a Comment on سیستم حقوق و دستمزد موسسه کوثر

نمونه ترازنامه حسابداری(عکاسخانه )

[metaslider id=602] تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار الف آذرماه صندوق ۸۰۰٫۰۰۰                   سرمایه ۸۰۰٫۰۰۰                              سرمایه آقای حمید ب مال الاجاره ۹٫۰۰۰                  صندوق ۹٫۰۰۰ ...
Posted in حسابداریTagged ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Leave a Comment on نمونه ترازنامه حسابداری(عکاسخانه )
وام رهنی

وام رهنی

[metaslider id=602] وام رهنی مقدمه رشد و تنوع در بازار وام به طور معمول رشد قیمت مسکن در کشورها را به دنبال دارد. هرچه بازار ...
Posted in حسابداریTagged ,,,,,Leave a Comment on وام رهنی