علوم تجربی نهم

دسته‌بندی نشده, علوم تجربی نهم

با مراجعه به منابع معتبر درباره چگونگی تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین اطلاعاتی جمع آوری کنید و نتایج را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش دهید.

تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین با مراجعه

علوم تجربی نهم

با مراجعه به منابع معتبر درباره کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها اطلاعاتی را جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها اطلاعاتی را جمع آوری کنید و به کلاس

پیمایش به بالا