گزارش کارآموزی رشته گرافیک گزارش کارآموزی رشته گرافیک فهرست مقدمه. ۱ آشنایی با محیط کار و مربی.. ۲ آشنایی با نرم افزار فتوشاپ.. ۲ کارت ویزیت.. ۳ کاغذ و چاپ کارت ویزیت.. ۴ سلفون مات: ۴ سلفون براق: ۵ گلاسه: ...