۲۱ خرداد ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

۳۰ واژه

تغییر ۳۰ واژه از قدیم تا امروز اردشیر: به‌جز «شیر خشمناک» که در بالا آوردیم، نوشته‌اند «چون دلیر بود (مانند شیر) پدرش گشتاسپ این نام ...