۱۶ تیر ّ ۱۴۰۱
| آخرین مطالب سایت

انواع سجع در ادب فارسی

سجع و انواع آن هنگام تنگدستی، در عیش کوش و مستی کان کیمیای هستی، قارون کند گدا را «حافظ» همه درگاه تو جویم، همه از ...
Posted in ادبیات فارسیTagged ,,,,,,,,,,,,,Leave a Comment on انواع سجع در ادب فارسی