بهداشت در حج و زیارت بهداشت در حج و زیارت   بهداشت در حج و زیارت فهرست مطالب مقدمه. ۱ نکاتی برای حفظ سلامتی.. ۳ وسایل و ملزومات سفر. ۹ بهداشت فردی.. ۱۰ شستشوی دست‌ها ۱۱ کوتاه نگه داشتن ...