۷ خرداد ّ ۱۴۰۱
| آخرین مطالب سایت

علل فرار دختران

چکیده هدف این بررسی مقایسۀ دختران فراری از خانه و دختران عادی از نظر همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی بود. روش : ۳۵ دختر فراری ...
Posted in علوم اجتماعیTagged Leave a Comment on علل فرار دختران