فواید و ضررهای آتشفشان ها فواید و ضررهای آتشفشان ها-آتشفشان روزنه‌ای در سطح زمین است که سنگ‌های گداخته، خاکستر و گازهای درون زمین، از آن به بیرون فوران می‌کنند. فعالیت آتشفشانی با ...