۱۷ خرداد ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت
بیع کالی به کالی

بیع کالی به کالی

مقدمه: با گستردگی جوامع و پیچیده شدن ارتباطات یکی از معاملات رایج در جهان امروز می تواند بیع کالی به کالی باشد این بیع در ...
Posted in اقتصاد, حقوقTagged ,,,,,Leave a Comment on بیع کالی به کالی