۲۶ فروردین ّ ۱۴۰۰
| آخرین مطالب سایت

مقاله مدیریت درآمد

مدیریت درامد بر اساس لارکر و همکارانش (۲۰۰۷) عنصر آماری درآمد نسبت به عنصر جریان پول کمتر قابل اتکا می باشد که به علت انعطاف ...
Posted in اقتصادTagged Leave a Comment on مقاله مدیریت درآمد