طرح کسب و کار تاسیس گلخانه طرح کسب و کار تاسیس گلخانه خیار نام طرح: تاسیس گلخانه موضوع طرح: پرورش صیفی جات گلخانه ای(خیار) محل اجرای طرح: استان اصفهان – شهرستان فلاورجان منبع تامین آب: ...