۳ مهر ّ ۱۳۹۹

اثربخشی آموزش طراحی شده نرم‌افزارهای بازی های رایانه‌ای

اثربخشی آموزش طراحی شده نرم‌افزارهای بازی های رایانه‌ای اثربخشی آموزش طراحی شده نرم‌افزارهای بازی های رایانه‌ای مرتبط با درس کار و فناوری به شیوه‌های یادگیری ...
Posted in تکنولوژی آموزشیTagged ,,,,Leave a Comment on اثربخشی آموزش طراحی شده نرم‌افزارهای بازی های رایانه‌ای