علوم تجربی چهارم

چه وسایلی می بینید که در تابستان از ورود گرما به خانه ی شما و در زمستان از خروج گرما از خانه ی شما جلوگیری می کنند؟ گزارش خود را در کلاس بخوانید.

چه وسایلی در تابستان از ورود گرما به خانه جلوگیری می کند چه وسایلی در تابستان از ورود گرما به […]