دسته‌بندی نشده, علوم تجربی نهم

با مراجعه به منابع معتبر درباره چگونگی تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین اطلاعاتی جمع آوری کنید و نتایج را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش دهید.

تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین با مراجعه […]