۱۳ آذر ّ ۱۴۰۱
| آخرین مطالب سایت

آیین نامه زرتشتیان

آئین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران – انجمن زرتشتیان تهران ۱ـ خواستگاری ماده۱ـ از هر دختر یا زن زرتشتی، که شرط لازم برای زناشویی را داشته‌باشد، ...
Posted in علوم اجتماعیTagged Leave a Comment on آیین نامه زرتشتیان