قوانین حج در کنیا بررسی شرایط و قوانین حج در کنیا مقدمه: حج نزد کنیایی‌ها همانند بسیاری از مردم مسلمان سرتاسرجهان، از اهمیت ویژه وجایگاه والایی برخوردار است. و اقلیت مسلمان کنیا همواره خواهان ...