۱۹ خرداد ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت تعریف- مسئولیت اجتماعی شرکت از باون مطرح شد چون در ابتدا مطرح کرد تعهد تاجران و بازرگان در کسب اهداف و ...
Posted in اقتصادTagged Leave a Comment on مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت