۲۶ فروردین ّ ۱۴۰۰
| آخرین مطالب سایت

میکروسکوپ

مقدمه : میکروسکوپ چون اکثر سلول ها کوچکند و با چشم غیر مسلح  قابل رؤیت نیستند برای مطالعه ی انها از ابزار خاصی به نام ...
Posted in پزشکیTagged ,,,,,,,,,,,Leave a Comment on میکروسکوپ