پزشکی

پزشکی

ارتباط بین قدرت عضلانی مچ پا با تعادل ایستا در مردان فعال و غیر فعال بالای ۶۰ سال

هدف این پژوهش، مطالعه ی ارتباط بین قدرت عضلانی مچ پا با تعادل ایستا در دو گروه مردان فعال و غیرفعال بالای ۶۰ سال می باشد. نمونه‌ها در این پژوهش شامل ۵۰ نفر مرد بالای ۶۰ سال، که ۲۵ نفر به عنوان فعال (سن: ۹/۳ ± ۶۷ سال) و ۲۵ نفر به عنوان افراد غیر فعال (سن: ۴ ± ۶۸ سال) به صورت در دسترس و هدفمند از بین سالمندان شهرستان شهرکرد بصورت داوطلبانه انتخاب شدند. قدرت عضلانی ناحیه مچ پا به وسیله دستگاه دینامومتر دیجیتالی و بر حسب نیوتن اندازه‌گیری شد و برای سنجش تعادل ایستا از آزمون ایستادن بر روی یک پا بر حسب ثانیه استفاده شد. داده‌های جمع آوری شده با آزمون‌های T مستقل و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (۰۵/P<۰). قدرت عضلانی مچ پا و تعادل ایستای مردان فعال نسبت به افراد غیرفعال به طور معناداری بیشتر بود. بین قدرت عضلانی مچ پا با تعادل ایستا در افراد فعال (۸۵/r=0، ۰۵/ P<۰) و غیرفعال (۷۲/ r=0، ۰۵/ P<۰) همبستگی معناداری مشاهده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده، حفظ قدرت عضلانی پیرامون مفاصل حرکتی در افراد سالمند به وسیله تمرینات سبک که برای حفظ و بالا بردن دامنه‌ی حرکتی مفاصل، قدرت عضلانی، انعطاف پذیری و در نهایت افزایش تعادل در سالمندان بینجامد، می‌تواند تا حد زیادی آن‌ها را در مقابل خطر افتادن و عواقب آن حفظ نماید.

پزشکی

مقاله رایگان دیابت چیست

دیابت چیست؟

دیابت یا بیماری قند، یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط مکانیزم‌های مختلفی است. دیابت دو نوع اصلی دارد. در دیابت نوع یک تخریب سلولهای بتا در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین می‌شود و در نوع دو مقاوت پیشرونده بدن به انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن است به تخریب سلول‌های بتای پانکراس و نقص کامل تولید انسولین منجر شود. در دیابت نوع دو مشخص است که عوامل ژنتیکی، چاقی و کم‌تحرکی نقش مهمی در ابتلای فرد دارند.

پزشکی

پمفلت دیابت بارداری

دیابت بارداری دیابت بارداری به شرایطی گفته می‌شود که افزایش قند خون برای اولین بار، در طی دوران بارداری دیده

پزشکی

پاورپوینت بررسی برخی داروها و خصوصیات آنها

šنام تجاری:Bactrim

šاشکال دارویی: قرص ، شربت ، داخل وریدی

šموارد مصرف:

šبه صورت خوراکی در درمان عفونت های دستگاه ادراری ، عفونت های تنفسی ، گوش و سینوس ایجاد شده به وسیله هموفیلوس آنفلوآنزا و موراکسلا کاتارالیس موثر است.

šدر بیمار با ضعف ایمنی برای عفونت های ناشی از آئروموناس هیدروفیلیا استفاده می شود و داروی انتخابی برای پیشگیری و درمان پنومونی ، پنوموسیستیس است.

پرستاری, پزشکی

بررسی تأثیر طول مدت هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن لوله تراشه بر ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه

مقدمه: هیپوکسی و هیپوکسمیای ناشی از ساکشن داخل تراشه ، از عوارض مهم و شایع به دنبال ساکشن داخل تراشه می باشد. مداخله رایج برای تقلیل این عارضه، تجویز اکسیژن صد در صد قبل از ساکشن داخل تراشه می باشد. کاربرد این روش در مطالعات متعدد مورد تأیید قرار گرفته است ولی در مطالعات قبلی زمان دقیقی جهت هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن داخل تراشه بیان نشده است. لذا این مطالعه با هدف “تعیین تأثیر طول مدت هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن لوله تراشه بر ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه” طراحی گردیده است.

پزشکی

میکروسکوپ

مقدمه : میکروسکوپ چون اکثر سلول ها کوچکند و با چشم غیر مسلح  قابل رؤیت نیستند برای مطالعه ی انها

پزشکی

آنژین صدری

چکیده

آنژین صدری یا آنژین قلبی (ه انگلیسی و از ریشه لاتین Angina pectoris) که به (چِست پین) هم گفته می‌شود به وضعیتی گویند که بیمار دچار درد قفسه سینه شده باشد که منشأ درد مشکل در شریان‌های کرونر باشد.

دلیل ظهور آنژین صدری فقدان اکسیژن کافی در ماهیچه‌های قلبی‌است. این درد بیشتر در ناحیه میان‌سینه چپ و با قابلیت انتشار(بیشتر در نوع ناپایدار) به بازوی چپ(گاه هردو بازو)٬ فک و بخش میانه دو شانه نیز دارد.

پزشکی

آرتریت روموتائد RA

آرتریت روموتائد RA یک بیماری اتوایمیون سیستمیک ناشی  از التهاب در ساختمان مفاصل می باشد . (سیستماتیک فول ۳) و

پیمایش به بالا