آشنایی با ایدز(HIV) و راههای مبارزه با آن

مقدمه

در ژوئن ۱۹۸۱ مجله ” گزارش هفتگی ابتلا و مرگ و میر” مقاله ای را به چاپ راساند که در آن پنج مورد پنومونی ناشی از پنوموسیستیس کارینی در مردان همجنس بازگزارش شده بود.طی مدت کوتاه ، موارد مشابهی نیز در شهرهای نیویورک و سانفرانسیسکو آمریکلا مشاهده گردید.همچنین در یک منطقه دیگر مواردی از هرپس مقعدی و اسهال غیر قابل کنترل در مردان همجنس باز مشاهده شد که همگی به درمان مقاوم بودند. به علاوه هر روزه گزارش های جدیدی از ابتلای بزرگسالان به ارگانیسم های فرصت طلب نادر مانند مایکوباکتریوم آویوم دریافت می شد.برخی بیماران نیز با کریپتوسپوریدیوم آلوده شده بودند ، که تنها موارد انگشت شماری از ابتلا به آن در سال های گذشته مشاهده شده بود.به زودی مواردی از لنفوم غیر هوچکینی و سارکوم کاپوزی در این گونه مردان دیده شد که وضع موجود را پیچیده تر می کرد.این وقایع مقدمه یک بیماری ظاهراً جدید بود که بعدها با عنوان سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) شناخته شد.

پیمایش به بالا