اندرزهای اخلاقی در بوستان سعدی

چکیده:

سعدی در بوستان به تجزیه و تحلیل معیارهای اخلاقی پرداخته است و در آثارش ویژگی های اخلاق حکمرانان را آورده است. زیرا اخلاق آنان با زندگی مردم رابطه محکم و مستقیمی دارد. از این رو سعدی به آنان سفارش می کند حسن و قبح اعمال را بشناسد و براساس عدل و انصاف رفتار کنند.

سعدی می گوید: پادشاهان و سلاطین باید به این موضوع توجه داشته باشند که خداوند آنان را برای ایجاد آرامش در جامعه به مقام پادشاهی رسانده است. بنابراین باید برای تأمین سعادت مردم تلاش کنند.

کلید واژگان:

مضمون های اخلاقی و اندرزی/ سعدی / عاشق و پارسایی / اجتماعی و عرفانی

پیمایش به بالا