دهخدا

چکیده:

دفتر حیات بعضی از آدمها با تولد باز می شود و با مرگ بسته می شود. دفتر حیات بعضی دیگر با تولد باز می شود، اما با مرگ بسته نمی شود و شگفت این که کتاب هستی برخی از تک چهره های ماندگار تاریخ حیات بشری نه با تولد باز می شود و نه با مرگ بسته می شود چرا که شعاع حیات آنها گستره زمان را در هم می نوردد و گذشته و حال را در هم می آمیزد.

علامه علی اکبر دهخدا که برخی از اهل نظر او را فردوسی زمان نامیده اند، از این قاعده مستثنی نیست. او محصول طبقه و خانواده ویژه ای با وضعیت معشیتی و اسلوب تربیتی خاصی بود و در روزگار خاصی می زیست و به نحو اعجاب انگیزی از چهره های برجسته روزگار شد.

در این مختصر بر آن شدیم که نگاهی اجمالی به آثار این بزرگمرد تاریخ افکنده و آثار او را کمابیش مورد بررسی قرار دهیم و به فهم درونمایه و ساختار آن نائل آییم.

در اینجا ابتدا به گوشه ای از زندگی نامه علامه اشاره می کنیم و سپس به بررسی آثار او و محتوای آنها می پردازیم.

کلید واژگان:

دهخدا- مقاله های پژوهشی- نثر- شعر


مقاله منحصر به فرد

فرمت:word

تعداد صفحات:۲۷


 

پیمایش به بالا