رشد و تکامل حرکتی

رشد و تکامل حرکتی چه هستند؟ شما ممکن است در مورد توسعه مهارت های حرکتی خوب و ناخالص در مطب پزشک متخصص اطفال، مجلات، پدر و مادر و یا یک کتاب رشد کودک را بشنود. آنها دقیقا چه هستند؟ این است که در واقع سوال بسیار پیچیده است.

مهارت های حرکتی درشت به طور کلی به حرکات مربوط به عضلات بزرگتر، مانند کسانی که در بازوها، پاها، پاها یا تمام بدن (که برای راه رفتن، پریدن و غیره مورد استفاده قرار می گیرند اشاره می کند). مهارت های حرکتی زیبا به طور کلی اشاره به حرکات مربوط به عضلات کوچکتر، مانند آنهایی که در دست، مچ دست و انگشتان (مانند آنهایی که برای برگزاری یک مداد ابرو و یا اسباب بازی مورد استفاده قرار گیرد). با این حال، به عنوان یکی در مورد این دو گروه از مهارت های فکر می کند، از آن آسان است به دیدن آنها چگونه با یکدیگر همپوشانی دارند. به عنوان مثال، دست نوزاد را می توان برای جمع کردن اسباب بازی ها از کف استفاده می شود (موتور خوب) راحت تر هنگامی که او اکنون آموخته است که چگونه به نشستن (موتور ناخالص). هنگامی

پیمایش به بالا