رفاه مادر باردار و بزهکاری طفل

_عنوان تحقیق:

تاثیر امکانات رفاهی مادر در دوران بارداری بر بزهکاری طفل

۲_نوع تحقیق:

کتابخانه ای،ارشیوی،توصیفی،توسعه ای،کیفی.

۳_بیان مسئله:

بزهکاری مفهومی است که غالبا در مورد کودکان و نوجوانان به‌کار می‌رود، زیرا بسیاری از رفتارهای آنان که به اقتضای سن و ماهیت رفتار، تخلف محسوب می‌گردد، در صورت ارتکاب از سوی بزرگسالان تخلف شناخته نمی‌شود. مفهوم بزهکاری از اوایل قرن بیستم شکل گرفت و تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریبا یکسان می‌شد.

عوامل مختلف از جمله محیط و شرایط مادر در دوران بارداری، عوامل خانوادگی و تربیتی، معضلات اجتماعی- اقتصادی و سادگی و شیطنت‌های کودکی و نوجوانی علت قانون‌شکنی و بزهکار شدن اطفال و نوجوان است. در این میان محققین به نقش مادر در بزهکاری طفل توجه زیادی داشتند و معتقدند که عدم رعایت موازین پزشکی در دوران بارداری، محیط ناآرام مادر در این دوران و بیماری‌های مادرزادی از عوامل مهم در بزهکاری طفل می‌باشد.

۴_سوال اصلی:

شرایط و محیط مادر در دوران بارداری بر بزهکاری طفل چگونه تاثیر می‌گذارد؟

۵_ادبیات موجود:

دکتر معظمی، در کتاب بزهکاری کودکان و نوجوانان به زبان ساده سعی در روشن نمودن مفهوم بزهکاری داشته و از این جهت کتاب ارزشمندی است اما چندان به محیط خانواده و نقش مادر نپرداخته است.

دکتر دادستان در کتاب روان‌شناسی جنایی بیشتر از دیدگاه روان‌شناسی به جرم و بزهکاری افراد نگریسته است و در کنار عوامل روانی و شخصیتی فرد به ارامش مادر و شرایط روحی او در دوران بارداری اشاره دارد؛ با این حال می‌توانست قدری بیشتر به نقش عوامل مختلف و موثر در بزهکاری افراد بپردازد.

پیمایش به بالا