قوانین حج در آمریکا

قوانین حج در آمریکا

برنامه ریزی برای حج ضروری است.

چک لیست مسافرتی برای اطلاعات بیشتر.

زائران آینده نگر از هر کشور می تواند اطلاعات در مورد مراسم و آداب و الزامات حج را در اینجا پیداکنند.

 

برای زیارت، شما باید:

 

گواهی واکسیناسیون برای بازرسی توسط مقامات عربستان در بندر ورود داشته باشید. واکسیناسیون مورد نیاز فعلی از وب سایت وزارت بهداشت عربستان سعودی در دسترس هستند.

کارت شناسایی و بند های آژانس مسافرتی حج خود را به تمام زائران صادر شده است. آنها را در تمام اوقات همراه داشته باشید.

مجوز معتبر برای انجام مناسک حج

دولت عربستان سعودی مجازات های سخت بر روی افرادی که بدون این مجوز به حج آمده باشند اعمال می کند.

حج و عمره را از طریق یک آژانس مسافرتی مورد تأیید دولت عربستان سفر برنامه ریزی کنید. این برنامه شامل چگونگی ورود، اقامت، و حمل و نقل در عربستان سعودی را به شما اطلاع می دهد. برای یک لیست از آژانس های مسافرتی از تصویب، وب سایت سفارت سلطنتی عربستان سعودی و وب سایت وزارت حج عربستان را ببینید.

لطفا یک آژانس مسافرتی مورد تایید معتبر را انتخاب کنید و اطمینان حاصل کنید که علاوه بر به ویزای ورود ، قامت و حمل و نقل شما تضمین هستند.

در غیر این صورت می تواند این اتفاقات در انتظار شما باشد:

  • اخراج فوری
  • بازداشت
  • جریمه های سنگی
پیمایش به بالا