چرا ورود فاضلاب کارخانه به رودخانه ها، مزارع و … به آن ها آسیب می رساند؟

چرا ورود فاضلاب کارخانه به رودخانه ها، مزارع و … به آن ها آسیب می رساند؟

چرا ورود فاضلاب کارخانه به رودخانه ها، مزارع و ... به آن ها آسیب می رساند؟
چرا ورود فاضلاب کارخانه به رودخانه ها، مزارع و … به آن ها آسیب می رساند؟

فاضلاب کارخانه ها آلودگی آب رودخانه ها

ورود گسترده فاضلاب به رودخانه ها یک فاجعه زیست محیطی است و برخی رودخانه ها تبدیل به کانال فاضلاب شده است.

ورود فاضلاب کارخانه ها سلامت ساکنان حاشیه رودخانه ها را به شدت به خطر می اندازد

کسانی که از این منابع آب در شرب و تغذیه روزانه خود استفاده می کنند آسیب می بینند.

 ورود فاضلاب کارخانه ها به مزارع موجب آسیب اکوسیستم می شود.

 آلودگی آب ناشی باعث می شود که کیفیت آب رو به وخامت گذاشته و اکوسیستم های آبی تاثیر می گذارد.
آلاینده همچنین می توانید نفوذ سپرده اثر آبهای زیرزمینی. فاضلاب و پساب صنعتی ضایعات تسعیده هستند به رودخانه تخلیه می شود.
به این دلیل، آلاینده وارد آب های زیرزمینی، رودخانه ها، و آب دیگر.
چنین آب، که در نهایت به پایان می رسد  در خانواده های ما، اغلب بسیار آلوده است و می تواند میکروب های بیماری زا را حمل کند.
همچنین محصولات کشاورزی بر اثر ورود فاضلاب کارخانه ها به مزارع آلوده می گردد.
پیمایش به بالا