پاورپوینت ارگونومی کاربردی به همراه فایل word

ارگونومی کاربردی

استفاده از یک رویکرد ارگونومی مشارکتی سطح صنعتی در مداخلات MSD در حل رشد

۱)چکیده

در این مطالعه یک رویکرد مشارکتی در صنعت فراوری گوشت نیوزیلند به کار برده شد که شامل چندین سازمان و منطقه ی جغرافیایی است. هدف، گسترش و توسعه ی مداخلات در جهت کاهش خطر اختلال(اختلالات) اسکلتی- عضلانی(MSD) بود. دلیل اصلی برای(به کارگیری) یک رویکرد مشارکتی شامل احساس نیاز به اعتبار صنعت و ایجاد مداخلات MSD که عوامل خطر MSD سطح صنعتی را حل می کند. یک گروه ذینفع کلیدی صنعت ابزار(وسیله) اصلی برای مشارکت رسمی شد. این مداخلات در عرض صنعت به وسیله ی گروه ذینفع کلیدی پشتیبانی شد

پیمایش به بالا