۳ اسفند ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

رابطه فرصتهای سرمایه گذاری بر رشد سود شرکت

رابطه فرصتهای سرمایه گذاری بر رشد سود شرکت رابطه فرصتهای سرمایه گذاری بر رشد سود شرکت

حسابداری مسئولیت اجتماعی

چکیده هدف از ارائه این مقاله آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با حسابداری اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده ...

پروژه حسابداری صنعتی

منظور از حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) چیست؟ حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات ...

رابطه حسابداری و بانکداری

uاگر به رویه های حسابداری در سیستم بانکی دقت کنیم نقائصی را در نحوه حسابداری عملیات بانکی می توان یافت که برخی از این نقائص ...

هموارسازی سود

در فصل حاضر به مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق اشاره شده است. موضوعات کلی مورد بحث در این فصل به شرح زیر تشریح و ...

سیستم حقوق و دستمزد موسسه کوثر

نگاهی به حسابداری و سیستم حقوق و دستمزد موسسه غیرانتفاعی کوثر یزد موسسه غیرانتفاعی کوثر یزد در سال ۱۳۷۲ جهت انجام فعالیتهای اقتصادی و بمنظور ...

پاورپوینت حسابداری مسئولیت اجتماعی

هدف از ارائه این مقاله آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با حسابداری اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده است. ...

تحقیق حسابداری

سرفصل حسابها دارائیها دارائیهای جاری ۱-موجودی نقد: وجوه نقد عبارت است از پول نقد به صورت سکه و اسکناس موجود در موسسه، موجودی حسابهای جاری ...

نمونه ترازنامه حساب عکاسخانه

تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار الف آذرماه صندوق   ۸۰۰٫۰۰۰                         سرمایه     ۸۰۰٫۰۰۰                                  سرمایه آقای حمید   ...

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد مزد : عبارت است از وجوه نقد یا غیر نقد یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر ...

نقش حسابداری در اقتصاد کشور

نقش حسابداری در اقتصاد کشور در جامعه امروز چه فرد سرمایه گذار که تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد و یا بانکداری که ...

مقایسه سیستم های هزینه یابی سنتی و مدرن

چکیده: بازار جهانی در دنیای کنونی بازاری رقابتی است . شرکت ها به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری محصولات و خدمات خود می ...