۹ اسفند ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

جهانی شدن و ارتباطات

مفهوم شناسی جهانی شدن روند تحولات در قرن بیستم در دهه ۱۹۷۰ میلادی وارد مرحله جدیدی شد و دراواسط دهه ۱۹۸۰ تقریباً درتمامی زمینه ها ...