ادبیات فارسی, تاریخ

هفت خوان اسفندیار

لفظ “خان” در ترکیب هفت خان به معنای خانه و منزل است.اما “خوان” در اصل به معنای طبق های چوبی است که بر روی آن ظرف های غذا را قرار می دادند و عده ای آن را به معنای سفره هم می دانند. در زبان فارس