پروژه آماده

پزشکی

پمفلت دیابت بارداری

دیابت بارداری دیابت بارداری به شرایطی گفته می‌شود که افزایش قند خون برای اولین بار، در طی دوران بارداری دیده […]

پزشکی

پاورپوینت بررسی برخی داروها و خصوصیات آنها

šنام تجاری:Bactrim

šاشکال دارویی: قرص ، شربت ، داخل وریدی

šموارد مصرف:

šبه صورت خوراکی در درمان عفونت های دستگاه ادراری ، عفونت های تنفسی ، گوش و سینوس ایجاد شده به وسیله هموفیلوس آنفلوآنزا و موراکسلا کاتارالیس موثر است.

šدر بیمار با ضعف ایمنی برای عفونت های ناشی از آئروموناس هیدروفیلیا استفاده می شود و داروی انتخابی برای پیشگیری و درمان پنومونی ، پنوموسیستیس است.

پرستاری, پزشکی

بررسی تأثیر طول مدت هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن لوله تراشه بر ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه

مقدمه: هیپوکسی و هیپوکسمیای ناشی از ساکشن داخل تراشه ، از عوارض مهم و شایع به دنبال ساکشن داخل تراشه می باشد. مداخله رایج برای تقلیل این عارضه، تجویز اکسیژن صد در صد قبل از ساکشن داخل تراشه می باشد. کاربرد این روش در مطالعات متعدد مورد تأیید قرار گرفته است ولی در مطالعات قبلی زمان دقیقی جهت هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن داخل تراشه بیان نشده است. لذا این مطالعه با هدف “تعیین تأثیر طول مدت هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن لوله تراشه بر ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه” طراحی گردیده است.

پزشکی

میکروسکوپ

مقدمه : میکروسکوپ چون اکثر سلول ها کوچکند و با چشم غیر مسلح  قابل رؤیت نیستند برای مطالعه ی انها

پیمایش به بالا