پرستاری, پزشکی

ساکشن داخل تراشه

[metaslider id=602] تاثیر ساکشن داخل تراشه با استفاده از دو سایز مختلف کاتترساکشن بر پارامتر های همودینامیک،  درد و خروج […]