| آخرین مطالب سایت

سندرم الکل جنینی

سندرم الکل جنینی سندرم الکل جنینی   کودکی با الکل با هیجان تراکمی که در رگ گردش خون مادر وجود دارد، از حفت می گذرد. ...
Posted in پزشکیTagged ,,,,,Leave a Comment on سندرم الکل جنینی