نمونه سوالات رایگان پیام نور حقوق نیمسال اول ۹۳-۹۴

نمونه سوالات حقوق پیام نور ترم اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

نمونه سوالات حقوق پیام نور ترم اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

در این بخش می توانید نمونه سوالات پیام نور حقوق نیمسال اول۹۳-۹۴ را دریافت نمایید.

اصول فقه

2,000 ریال – اصول فقه

حقوق اساسی ۱

2,000 ریال – حقوق اساسی ۱

جقوق جزای عمومی ۱

2,000 ریال – حقوق جزای عمومی ۱

عربی

2,000 ریال – عربی


مالیه عمومی ۱

2,000 ریال – مالیه عمومی۱

مبانی علم اقتصاد

2,000 ریال – مبانی علم اقتصاد

مقدمه علم حقوق

رایگان – مقدمه علم حقوق


نمونه سوالات حقوق پیام نور ترم اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳