نمونه سوالات رایگان پیام نور حقوق نیمسال اول ۹۳-۹۴

نمونه سوالات حقوق پیام نور ترم اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

نمونه سوالات حقوق پیام نور ترم اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

در این بخش می توانید نمونه سوالات پیام نور حقوق نیمسال اول۹۳-۹۴ را دریافت نمایید.

اصول فقه

2,000 ریال – اصول فقه

حقوق اساسی ۱

2,000 ریال – حقوق اساسی ۱

جقوق جزای عمومی ۱


عربی

2,000 ریال – عربی


مالیه عمومی ۱


مبانی علم اقتصاد


مقدمه علم حقوق


نمونه سوالات حقوق پیام نور ترم اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳