اختراعات غیر قابل ثبت با تاکید بر قانون حاکم بر ثبت اختراعات

اختراعات غیر قابل ثبت

اختراعات غیر قابل ثبت

اختراعات غیر قابل ثبت 
اختراعات غیر قابل ثبت

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                  ۱

مقدمه                                                                                                   ۲

بخش اول- کلیات                                                    ۸

فصل اول- مالکیت ادبی و هنری                                            ۱۱

مبحث اول- مفاهیم                                                                             ۱۱

گفتار اول- مفاهیم مربوط به پدیدآورنده                                                       ۱۱

بند اول- مصنف                                                                                       ۱۲

بند دوم- مولف                                                                                       ۱۲

بند سوم- پدیدآورنده و پدیدآورنده مشترک                                                       ۱۲

بند چهارم- ذینفعان حقوق مرتبط                                                                    ۱۳

گفتار دوم- مفاهیم مربوط به اثر                                                                  ۱۳

بند اول- ترجمه و نشر                                                                               ۱۳

بند دوم- اثر جمعی و اثر سمعی و بصری                                                          ۱۴

بند سوم- مدیریت جمعی و اثر بدون پدیدآورنده                                                  ۱۵

بند چهارم- کشور خاستگاه، مدت حمایت و واگذاری مالکیت یک اثر و حقوق مرتبط با آن ۱۵

مبحث دوم- سیر تاریخی مالکیت ادبی و هنری                               ۱۷

گفتار اول- سیر تاریخی مالکیت ادبی و هنری در عرصه بین المللی                      ۱۸

گفتار دوم- سیر تاریخی مالکیت ادبی و هنری در ایران                                      ۲۱

فصل دوم- مالکیت صنعتی                                            ۲۴

مبحث اول- مفاهیم                                                                ۲۵

گفتار اول- طرح های صنعتی و علائم تجاری و حق اختراع                               ۲۵

بند اول-  طرح های صنعتی                                                                       ۲۵

بند دوم-  علائم تجاری                                                                    ۲۷

بند سوم-  حق اختراع                                                                                ۳۰

گفتار دوم- اسرار تجاری و حق کسب و پیشه و تجارت و علائم جغرافیایی  ۳۱

بند اول- اسرار تجاری                                                                               ۳۱

بند دوم- حق کسب یا پیشه یا تجارت                                                           ۳۶

بند سوم- علائم جغرافیایی                                                                           ۳۹

مبحث دوم- سیر تاریخی مالکیت صنعتی                                      ۴۱

گفتار اول- سیر تاریخی مالکیت صنعتی در عرصه بین المللی                    ۴۱

گفتار دوم- سیر تاریخی مالکیت صنعتی در ایران                                             ۴۳

بخش دوم- اختراعات غیر قابل ثبت                               ۴۵

فصل اول- کلیات                                                              ۴۵

مبحث اول- مفاهیم                                                                ۴۶

گفتار اول- مفهوم اختراع                                                                          ۴۶

بند اول- مفهوم لغوی و اصطلاحی اختراع                                                                   ۴۶

بند دوم- مفهوم اختراع در عرصه بین المللی                                                       ۴۶

بند سوم- مفهوم اختراع در قانون ثبت اختراعات ۱۳۱۰ ایران                                     ۴۷

بند چهارم- مفهوم اختراع در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی

و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶                                                                  ۴۷

گفتار دوم- مفاهیم مشابه                                                                          ۴۸

بند اول- نوآوری و اکتشاف                                                                          ۴۸

بند دوم- طرح های صنعتی                                                                           ۴۹

بند سوم- ورقه اختراع و مدارهای یکپارچه                                                         ۵۰

بند چهارم- اسرار تجاری                                                                                       ۵۱

مبحث دوم- انواع اختراع و حقوق ناشی از ثبت اختراع                     ۵۲

گفتار اول- انواع اختراع                                                                            ۵۲

بند اول- اختراع ملی و منطقه ای و اختراع وارداتی                                                         ۵۲

بند دوم- اختراع تکمیلی و الحاقی                                                                            ۵۳

بند سوم- اختراع محصول یا فرآورده، اختراع فرآیند خاص برای ساخت یک محصول،

اختراع فرآیند یا وسیله روش، استفاده جدید از شئ شناخته شده                    ۵۴

بند چهارم- اختراع گزینشی یا انتخابی و اختراع سری                                            ۵۶

گفتار دوم- حقوق ناشی از ثبت اختراع                                                         ۵۷

بند اول- حقوق مادی مثبت و ایجابی                                                               ۵۷

بند دوم- حقوق مادی منفی و سلبی                                                                 ۶۱

بند سوم- حقوق معنوی یا اخلاقی مخترع                                                          ۶۳

بند چهارم- استنثائات حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع                                     ۶۵

فصل دوم- اختراعات غیر قابل ثبت                                          ۶۷

مبحث اول- دلایل غیر قابل ثبت بودن اختراعات                              ۶۷

گفتار اول- غیر قابل ثبت بودن اختراعات به علت فقدان شرایط ماهوی                   ۷۷

بند اول- گام ابتکاری                                                                                 ۷۷

بند دوم- جدید بودن                                                                                 ۸۲

بند سوم- کاربرد صنعتی داشتن                                                                      ۸۵

گفتار دوم-  غیر قابل ثبت بودن اختراعات به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی         ۸۹

بند اول- درخواست و اظهار نامه                                                                    ۸۹

بند دوم- شرح و توصیف اختراع                                                                    ۹۲

بند سوم- ادعاها و نقشه های اختراع                                                                ۹۳

گفتار سوم- غیر قابل ثبت بودن اختراعات به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه و

نظم عمومی و تصریح قانونگذار                                                     ۹۵

بند اول- نظم عمومی                                                                                 ۹۵

بند دوم- اخلاق حسنه                                                                                ۹۶

بند سوم- تصریح قانونگذار                                                                          ۹۷

مبحث دوم- انواع اختراعات غیر قابل ثبت                                     ۹۸

گفتار اول- مفاهیم فکری و انتزاعی                                                             ۹۸

بند اول- کشفیات، نظریه های علمی، روش های ریاضی و ارائه محض اطلاعات              ۹۸

بند دوم- طرح ها و قواعد یا روش انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی               ۹۹

بند سوم- نرم افزارهای رایانه ای                                                                       ۱۰۰

گفتار دوم- موضوعات بیولوژیکی                                                          ۱۰۰

بند اول- فرمول و ترکیبات دارویی                                                             ۱۰۱

بند دوم- روش های درمانی و معالجه انسانی و حیوانی                                             ۱۰۲

بند سوم- واریته های حیوانی و گیاهی و فرآیندهای اساسا بیولوژیکی                            ۱۰۲

جهت تولید گیاهان و حیوانات

گفتار سوم- موضوعات بیوتکنولوژی                                                    ۱۰۶

بند اول- تصرف در موجود زنده، میکروبیولوژیک و مهندسی ژنتیک                                     ۱۰۸

بند دوم- شبیه سازی انسان (همانند سازی) و تکنولوژی نوترکیبی                          D.N.A111

بند سوم- روش های معالجه پزشکی و ابداعات دارویی                                           ۱۱۵

نتیجه گیری                                                                        ۱۱۹

منابع و ماخذ                                                                      ۱۲۰

چکیده

اختراعات غیر قابل ثبت – پیشرفت علم و صنعت در جامعه بشریت سبب گردیده تا ابداعات زیادی در زمینه های مختلف به ثبت رسیده و ابداع کنندگان از ثبت ابداعات جدید به عنوان اختراع، سود و ثروت قابل ملاحظه ای به دست آورند.

در دنیای صنعتی امروزی، ابداعات، اختراعات و نیز آنها ثبت اهمیت ویژه ای دارد،

برخی از ابداعات به دلیل عدم رعایت شرایط ماهوی ثبت اختراع که شامل گام ابتکاری، جدید بودن و کاربرد صنعتی می باشد

گاهی به شروط ایجابی نیز تعبیر می گردد .

غیر قابل ثبت بوده و برخی دیگر به دلیل عدم رعایت شروط مهم و اصلی شکلی که شامل درخواست در برگ مخصوص، شرح و توصیف اختراع، توصیف ادعا و نقشه های مربوطه و … می باشد.

به عنوان اختراع غیرقابل ثبت اعلام گردیده است،

همچنین مخالفت ثبت ابداعات با نظم عمومی، اخلاق حسنه و مصالح کشور از دلایل عدم ثبت اختراع و نهایتا خروج از نظام حمایت از ابداعات به عنوان اختراع است.

در این تحقیق جنبه های مختلف غیرقابل ثبت بودن اختراعات با تاکید بر قانون حاکم بر ثبت اختراعات در نظام حقوقی ایران بررسی می گردد.


پایان نامه منحصر به فرد و بدون کپی  یا مشابه در اینترنت

 

فرمت:WORD+PDF

تعداد صفحات:۱۳۸


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا