با استفاده از اطلاعاتی که روی بسته های مواد غذایی نوشته شده است، انرژی تولیدی آن مواد را با یک دیگر مقایسه کنید و آن را به کلاس گزارش دهید.

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید و آن را به کلاس گزارش دهید.

با استفاده از اطلاعاتی که روی بسته های مواد غذایی نوشته شده است، انرژی تولیدی آن مواد را با یکدیگر مقایسه کنید و آن را به کلاس گزارش دهید.

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید

برچسب انرژی برخی مواد غذایی

نام محصول وزن انرژی بر حسب کالری
ماکارونی ۷۰۰ گرم ۳۵۰ کیلوکالری
نوشابه قوطی ۱ قوطی ۱۳۰ کالری
کره ۱۰۰گرم ۷۰۰ کالری
پنیر پیتزا ۱۰۰گرم ۴۰۰ کالری
سوسیس ۱۰۰ گرم ۳۰۰ کالری
بستنی لیوانی ۱۰۰ گرم ۲۰۰ کالری
پفک ۱۰۰گرم ۱۰۰ کالری
شیر کم چرب ۱۰۰گرم ۵۵ کالری
انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید
انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید

جدول فوق نشان می دهد هر چه مواد غذایی بیشتر فراوری شوند مقدار کالری بیشتری خواهند داشت.

مثلا سوسیس و پنیر پیتزا درجه ی بالایی از کالری را دارا هستند.

همین طور پفک به نسبت وزن خود دارای کالری بسیار بالایی است.

 

در ادامه مروری بر کالری برخی مواد غذایی خواهیم داشت:

 

الف

آدامس یک عدد  , ۲ کالری
آدامس ۱۰۰ گرم ۳۲۰ کالری
آرد گندم ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری
آرد ذرت ۱۰۰ گرم ۳۷۰ کالری
آرد سویا ۱۰۰ گرم ۴۲۰ کالری
آلبالو ( کمپوت ) ۱۰۰ گرم ۹۰ کالری
آلبالو با هسته یک لیوان ۶۰ کالری
آب جو ( ماء الشعیر ) ۱۰۰ گرم ۴۰ کالری
آلوی زرد ۱۰۰ گرم ۷۵ کالری
آلبالو تازه ( با هسته ) ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری
آلوی قرمز ۱۰۰ گرم ۴۵ کالری
آناناس ۱۰۰ گرم ۴۵ کالری
آناناس ( کمپوت ) ۱۰۰ گرم ۹۰ کالری
آناناس ( کنسرو در شربت ) یک لیوان ۲۰۰ کالری
آلو بخارا یک عدد ۱۵ کالری
انبه هندی ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری
انبه هندی یک عدد متوسط ۱۲۰ کالری
اسفناج خام ۱۰۰ گرم ۲۵ کالری
استیک ( کم چربی ) ۱۰۰ گرم ۲۰۰ کالری
استیک ( پر چربی ) ۱۰۰ گرم ۴۰۰ کالری
انار تازه ( دانه ) ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری
انار کامل با پوست ۱۰۰ گرم ۳۵ کالری
انجیر (تازه ) ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری
انجیر ( خشک ) ۱۰۰ گرم ۲۷۰ کالری
انجیر یک عدد ۲۵ کالری
انگور ۱۰۰ گرم ۸۰ کالری
انگور عسکری ۱۰۰ گرم ۹۰ کالری
انگور یاقوتی ۱۰۰ گرم ۱۰۰ کالری
انگور ( آب ) ۱۰۰ گرم ۹۰ کالری
ازگیل ۱۰۰ گرم ۹۰ کالری
آبغوره گرم ۱۰۰ ۲۰ کالری
آبغوره یک قاشق ۳ کالری
آجیل در هم ۱۰۰ گرم ۶۵۰ کالری
آجیل یک لیوان ۷۵۰ کالری

 

ب

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید
بادام ۱۰۰ گرم ۶۶۰ کالری
بادام ( چغاله ) ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری
بادام ( درشت ) یک عدد ۱۰ کالری
بادام زمینی بدون پوست ۱۰۰ گرم ۵۶۰ کالری
بادرنگ ۱۰۰ گرم ۴۵ کالری
بادمجان ۱۰۰ گرم ۱۷ کالری
بره ( گوشت خالص ) ۱۰۰ گرم ۱۶۵ کالری
بره ( گوشت با چربی ) ۱۰۰ گرم ۳۳۰ کالری
بستنی ۱۰۰ گرم ۱۹۰ کالری
بیسکویت ( بدون کرم ) ۱۰۰ گرم ۳۷۰ کالری
بیسکویت ویفر ( با کرم ) ۱۰۰ گرم ۵۴۰ کالری
بیسکویت کرم دار ۱۰۰ گرم ۵۰۰ کالری
برنج ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری
برنج ( یک لیوان ) ۱۹۰ گرم ۶۶۰ کالری
برنج ( پخته ) یک کفگیر با روغن ۲۵۰ کالری
برنج ( پخته ) ۱۰۰ گرم ۱۲۰ کالری
پیتزا یک عدد ۷۰۰ کالری
بیفتک گرم ۱۰۰ ۳۰۰ کالری
باقلوا با پسته گرم ۱۰۰ ۵۴۰ کالری
کباب برگ یک سیخ ( وزن قبل از پختن ) ۱۰۰ گرم ۲۰۰ کالری
باقلای خشک ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری
باقلای سبز ۱۰۰ گرم ۱۰۸ کالری
باقلا یک عدد ۵ کالری
بامیه ( سبز ) ۱۰۰ گرم ۴۰ کالری
بامیه ( شیرینی ) ۱۰۰ گرم ۴۰۰ کالری
به ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری
برگ چغندر ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری
برگ مو ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری

پ

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید

پرتقال ۱۰۰ گرم ۳۵ کالری
پرتقال ( آب پرتقال ) یک لیوان ۱۱۰ کالری
پسته با پوست ۱۰۰ گرم ۳۴۰ کالری
پسته ( بدون پوست ) ۱۰۰ گرم ۶۸۰ کالری
پسته یک دانه درشت ۸ کالری
پنیر پاستوریزه ۱۰۰ گرم ۲۱۰ کالری
پنیر محلی ۱۰۰ گرم ۲۱۰ کالری
پنیر خامه ای ۱۰۰ گرم ۳۸۰ کالری
پنیر بلغاری ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری
پنیر پیتزا ۱۰۰ گرم ۴۵۰ کالری
پیازچه یک عدد ۳ کالری
پیاز گرم ۱۰۰ ۳۸ کالری
پیاز یک عدد کوچک ۵ کالری
پفک یک پاکت کوچک ۴۰ کالری
پفک ده عدد ۸ کالری
پفک ۱۰۰ گرم ۱۰۰ کالری
پاچه بدون چربی ۱۰۰ گرم ۱۳۰ کالری
پوره سیب زمینی یک لیوان ۱۸۰ کالری
پوره مخلوط با شیر ( بدون کره ) یک لیوان ۱۴۰ کالری
شکوفه ذرت ( بدون روغن ) یک لیوان ۲۵ کالری

 

ت

ترب ۱۰۰ گرم ۲۵ کالری
ترخون ۱۰۰ گرم ۴۵ کالری
تربچه یک عدد ۲ کالری
تخم مرغ متوسط یک عدد ۷۰ کالری
تخم مرغ ( زرده خالی ) یک عدد ۵۰ کالری
تخم مرغ ( سفیده خالی ) یک عدد ۲۰ کالری
تخم مرغ آب پز یک عدد ۷۰ کالری
تخم مرغ نیمرو یک عدد ۱۳۰ کالری
تخم آفتابگردان ۱۰۰ گرم ۵۸۰ کالری
تخم کدو ۱۰۰ گرم ۶۰۰ کالری
تخم هندوانه ۱۰۰ گرم ۵۹۰ کالری
تخم هندوانه ۱۰ عدد ۵ کالری
توت سفید خشک گرم ۱۰۰ ۳۶۰ کالری
تره گرم ۱۰۰ ۲۵ کالری
تمبر هندی با دانه ۱۰۰ گرم ۱۱۵ کالری
تمبر هندی بدون دانه ۱۰۰ گرم ۲۴۰ کالری
تمشک سیاه یا قرمز تازه ۱۰۰ گرم ۸۰ کالری
یک لیوان توت ۱۰۰ گرم ۸۵ کالری
توت تازه ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری
توت فرنگی ۱۰۰ گرم ۳۵ کالری
توت فرنگی یک لیوان ۶۵ کالری
تن ماهی ۱۰۰ گرم ۳۱۵ کالری
تن ماهی ( یک قوطی ) ۱۸۰ گرم ۵۶۰ کالری
تن ماهی آب پز یک قوطی ۱۵۰ کالری

ح

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید
حلیم ( بدون روغن ) یک لیوان ۱۸۰ کالری
حلوا ۱۰۰ گرم ۴۰۰ کالری
حلوا ( ارده ) ۱۰۰ گرم ۵۰۰ کالری

ج

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید
جعفری ۱۰۰ گرم ۲۵ کالری
جوانه گندم ۱۰۰ گرم ۵۰ کالری
جگر سفید ۱۰۰ گرم ۱۶۰ کالری
جو ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری
جگر ( یک سیخ ) ۱۰۰ گرم ۸۰ کالری
جگر مرغ یک عدد ۲۰ گرمی ۳۰ کالری
جگر سرخ کرده ۱۰۰ گرم ۳۳۰ کالری
جگر مرغ خام ۱۰۰ گرم ۱۲۵ کالری

چ

 

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید

چاشنی مایونز ۱۰۰ گرم ۷۲۰ کالری
چاشنی مایونز یک قاشق بزرگ ۱۱۰ کالری
چغندر آب پز ۱۰۰ گرم ۳۵ کالری
چغندر خام ۱۰۰ گرم ۴۵ کالری
چیپس ( سیب زمینی ) ده عدد ۱۱۰ کالری
چیپس ( سیب زمینی ) ۱۰۰ گرم ۵۰۰ کالری
چای شیرین ( ۴ حبه قند ) یک لیوان ۴۰ کالری
چای تلخ یک لیوان صفر کالری
چغاله بادام ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری
خ

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید

خاویار ۱۰۰ گرم ۳۰۰ کالری
خامه سفت ۱۰۰ گرم ۳۵۰ کالری
خامه شل ۱۰۰ گرم ۲۵۰ کالری
خیار ۱۰۰ گرم ۱۵ کالری
خیار یک عدد قلمی ۵ کالری
خیار شور ۱۰۰ گرم ۱۲ کالری
خربزه ۱۰۰ گرم ۲۳ کالری
خربزه (بدون اضافه شکر ) یک لیوان ۵۰ کالری
خرمالو یک عدد درشت ۸۰ کالری
خرمالو ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری
خردل ۱۰۰ گرم ۸۰ کالری
خرمای خشک ۱۰۰ گرم ۳۱۰ کالری
خرما با هسته ۱۰۰ گرم ۲۴۰ کالری
خرمای تازه ( رطب ) ۱۰۰ گرم ۱۴۰ کالری
خرما ( حجم متوسط ) یک عدد ۲۰ کالری
خرما یک لیوان ۵۰۵ کالری

د

دانه آفتاب گردان با پوست ۱۰۰ گرم ۳۰۰ کالری
دانه آفتاب گردان بدون پوست ۱۰۰ گرم ۵۶۰ کالری
دلمه (متوسط) یک عدد ۱۵۰ کالری
دل گوسفند ۱۰۰ گرم ۲۶۰ کالری
دوغ ۱۰۰ گرم ۱۵ کالری
دل مرغ ۱۰۰ گرم ۱۷۰ کالری
دسر ( ژلاتین ) یک لیوان ۱۸۰ کالری

ذ

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید

ذرت بو داده با روغن ( شکوفه ) ۱۰۰ گرم ۳۵۷ کالری
ذرت ( شکوفه ) بدون روغن ۱۰۰ گرم ۱۰۰ کالری
ذرت خام یک عدد ۱۰۰ گرم ۷۵ کالری
ذرت دانه شده ( خشک ) ۱۰۰ گرم ۱۰۰ کالری

ر

روغن نباتی ( مایع و جامد ) ۱۰۰ گرم ۹۰۰ کالری
روغن مایع و روغن زیتون یک قاشق ۱۲۰ کالری
روغن حیوانی ۱۰۰ گرم ۸۹۰ کالری
ریحان ۱۰۰ گرم ۴۰ کالری
ریواس ۱۰۰ گرم ۱۵ کالری
رطب ۱۰۰ گرم ۱۵۰ کالری

ز

زالزالک ۱۰۰ گرم ۷۰ کالری
زبان گوساله ۱۰۰ گرم ۱۳۰ کالری
زبان گوسفند ۱۰۰ گرم ۲۶۰ کالری
زردآلو ( برگه خشک ) ۱۰۰ گرم ۲۷۰ کالری
زردآلو ۱۰۰ گرم ۵۰ کالری
زردآلو یک عدد ۲۰ کالری
زردآلو ( کمپوت ) یک لیوان ۲۵۰ کالری
زردچوبه ۱۰۰ گرم ۳۷ کالری
زرشک ۱۰۰ گرم ۵۰ کالری
زیتون خام سبز ۱۰۰ گرم ۱۴۰ کالری
زیتون خام سبز یک عدد ۵ کالری
زیتون خام سیاه ۱۰۰ گرم ۲۰۰ کالری
زیتون خام سیاه ( متوسط ) یک عدد ۷ کالری

 

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید

ژ

ژله ( پودر ) یک قاشق بزرگ ۵۵ کالری
ژله ( پودر ) ۱۰۰ گرم ۳۷۰ کالری
ژله ( آماده مصرف ) ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید

س

سالاد ( بدون سس مایونز ) برای یک نفر ۳۰ کالری
سرکه یک لیوان ۳۳ کالری
سرکه ۱۰۰ گرم ۱۴ کالری
سنگدان مرغ ۱۰۰ گرم ۱۴۰ کالری
سنجد ۱۰۰ گرم ۱۳۰ کالری
سیب درختی ۱۰۰ گرم ۵۵ کالری
سیب ( آب سیب ) یک لیوان ۱۲۰ کالری
سیب ( متوسط ) یک عدد ۷۰ کالری
سیب ( کنسرو شیرین شده ) یک فنجان ۱۸۰ کالری
سیب زمینی ۱۰۰ گرم ۷۵ کالری
سیب زمینی ( متوسط ) یک عدد ۸۰ کالری
سیب زمینی ( چیپس ) ۱۰۰ گرم ۵۰۰ کالری
سیب زمینی کبابی با پوست ۱۰۰ گرم ۹۳ کالری
سمبوسه یک دانه متوسط ۲۵۰ کالری
سویا ۱۰۰ گرم ۳۸۰ کالری
سوپ گوجه فرنگی ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری
سس گوجه فرنگی ۱۰۰ گرم ۱۰۰ کالری
سوپ مرغ سبزیجات ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری
سوپ مرغ گوجه فرنگی ۱۰۰ گرم ۳۵ کالری
سیر ۱۰۰ گرم ۱۲۰ کالری
سیر یک عدد ۳ کالری
سوسیس یک عدد کوچک ۱۵۰ کالری
ساندویچ همبرگر یک عدد ۳۵۰ کالری
سوسیس ۱۰۰ گرم ۳۰۰ کالری
سوخاری ( نان ) ( ۱۰ گرم ) هر قطعه کوچک ۳۵ کالری
سس مایونز ۱۰۰ گرم ۷۲۰ کالری
سس مایونز یک قاشق ۱۱۰ کالری
سمنو یک لیوان ۱۸۰ کالری
سیراب ۱۰۰ گرم ۱۳۰ کالری

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید

ش

شاه توت ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری
شاهی ۱۰۰ گرم ۲۰ کالری
شنبلیله ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری
شلیل ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری
شیرگاو ( کم چربی ) ۱۰۰ گرم ۵۵ کالری
شیر یک لیوان ۱۱۰ کالری
شیر ( تصفیه شده ) یک فنجان ۹۰ کالری
شیر میش ۱۰۰ گرم ۹۵ کالری
شیر میش یک لیوان ۱۹۰ کالری
شیر غلیظ ( نستله ) ۱۰۰ گرم ۲۵۰ کالری
شیر خشک ۱۰۰ گرم ۵۰۰ کالری
شیر خشک یک قاشق غذا خوری ۳۵ کالری
شربت ۱۰۰ گرم ۵۵ کالری
شربت یخ نصف فنجان ۱۲۰ کالری
شیرینی خشک ۱۰۰ گرم ۵۰۰ کالری
شیرینی دانمارکی ۱۰۰ گرم ۴۲۰ کالری
شکر ۱۰۰ گرم ۴۰۰ کالری
شکر یک پیمانه ۳۰ کالری
شکلات ۱۰۰ گرم ۵۰۰ کالری
شکلات قلمی یک عدد ۲۰ کالری
شکلات یک عدد ۳۰ کالری
شلغم ۱۰۰ گرم ۲۵ کالری
شوید ( شبد ) ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید

ص

صدف دریائی ۱۰۰ گرم ۶۵ کالری

ط

طالبی ۱۰۰ گرم ۲۳ کالری
طالبی یک لیوان بدون شکر ۴۵ کالری
ع

عدس ۱۰۰ گرم ۳۴۰ کالری
عدس یک لیوان ۶۵۰ کالری
عدس پخته ( با کمی روغن ) یک لیوان ۱۸۵ کالری
عناب ۱۰۰ گرم ۱۰۰ کالری
عسل ۱۰۰ گرم ۳۰۰ کالری
عسل یک قاشق غذا خوری ۵۰ کالری
عسل یک قاشق مربا خوری ۲۰ کالری

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید

ف

فلفل سبز یا قرمز ( دلمه ای ) ۱۰۰ گرم ۲۲ کالری
فلفل ( پودر ) ۱۰۰ گرم ۳۸۰ کالری
فرنی یک لیوان ۲۰۰ کالری
فلافل یک دانه ۹۰ کالری
فلافل ( یک ساندویچ کوچک ) یک واحد ساندویچی ۲۵۰ کالری
مغز فندق ۱۰۰ گرم ۶۳۰ کالری
فندق با پوست ۱۰۰ گرم ۳۰۰ کالری
فندق یک عدد ۱۰ کالری

ق

قارچ ۱۰۰ گرم ۲۷ کالری
قارچ یک فنجان ۳۰ کالری
غوره ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری
قلوه ۱۰۰ گرم ۱۰۵ کالری
قهوه خشک ۱۰۰ گرم ۱۳۰ کالری
قهوه ( نوشیدنی ) تلخ یک فنجان ۲ کالری
قند ۱۰۰ گرم ۴۰۰ کالری
قند ۱ حبه ( ۵/۲ گرم ) ۱۰ کالری
قره قوروت ۱۰۰ گرم ۳۴۰ کالری

ک

کارامل ۱۰۰ گرم ۴۰۰ کالری
کاهو ۱۰۰ گرم ۱۷ کالری
کاهو یک برگ درشت ۲ کالری
کاکائو یک قاشق چای خوری ۱۰ کالری
کاکائو ( پودر ) ۱۰۰ گرم ۲۲۰ کالری
کدو خورشتی ۱۰۰ گرم ۲۸ کالری
کدو حلوایی ۱۰۰ گرم ۳۵ کالری
کرفس ۱۰۰ گرم ۱۳ کالری
کره حیوانی ۱۰۰ گرم ۷۵۰ کالری
کره یک قاشق ۱۰۰ کالری
کره یک لیوان ۱۶۰۰ کالری
کشمش ۱۰۰ گرم ۲۹۰ کالری
کشمش یک قاشق پر ۳۰ کالری
کلم فندقی ۱۰۰ گرم ۲۴ کالری
کلم پیشخوان ۱۰۰ گرم ۲۲ کالری
کلم قرمز ۱۰۰ گرم ۲۸ کالری
کلم پخته یک لیوان ۴۰ کالری
کلم پیچ خام ۱۰۰ گرم ۲۰ کالری
کلم خام یک لیوان ۲۵ کالری
کیک شکلاتی ۱۰۰ گرم ۴۰۰ کالری
کیک ۱۰۰ گرم ۳۵۰ کالری
کیک یزدی یک عدد متوسط ۱۶۰ کالری
کیکی اسفنجی ۱۰۰ گرم ۳۰۰ کالری
کنجد ۱۰۰ گرم ۵۸۰ کالری
کمپوت گیلاس یک لیوان ۱۹۰ کالری
کالباس ۱۰۰ گرم ۳۰۰ کالری
کله پاچه ۱۰۰ گرم ۱۹۰ کالری
کشک ۱۰۰ گرم ۳۸۰ کالری
کشک یک قاشق غذا خوری ۶۰ کالری
کورن فلکس ۱۰۰ گرم ۳۸۰ کالری
کتلت یک عدد ۱۵۰ کالری
کوفته یک عدد ۱۵۰ کالری
کباب کوبیده یک سیخ ۲۷۰ کالری
کباب برگ یک سیخ ۲۰۰ کالری
کلوچه خانوادگی ۱۰۰ گرم ۵۰۰ کالری
کولا ( انواع کولا ) ۱۰۰ گرم ۴۰ کالری

 

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید
گ

گل کلم خام ۱۰۰ گرم ۱۰ کالری
گردو با پوست ۱۰۰ گرم ۱۴۰ کالری
گردو ( مغز ) ۱۰۰ گرم ۶۲۵ کالری
گردو یک عدد ۳۰ کالری
گریپ فروت ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری
گریپ فروت یک عدد ۵۷ کالری
گریپ فروت ( آب ) یک لیوان ۸۰ کالری
گلابی ۱۰۰ گرم ۵۵ کالری
گلابی یک عدد ۱۰۰ کالری
گندم ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری
گوجه فرنگی ۱۰۰ گرم ۱۵ کالری
گوجه فرنگی ( آب ) ۱۰۰ گرم ۱۸ کالری
گوجه فرنگی ( رب ) ۱۰۰ گرم ۸۰ کالری
گوجه فرنگی ( رب ) یک لیوان ۱۵۰ کالری
گوجه فرنگی ( سس ) ۱۰۰ گرم ۱۰۵ کالری
گوجه فرنگی ( سس ) یک قاشق ۱۸ کالری
گوشت ماهی ۱۰۰ گرم ۱۰۰ کالری
گوشت مرغ ۱۰۰ گرم ۲۰۰ کالری
گوشت گاو ۱۰۰ گرم ۲۴۰ کالری
گوشت گاو ( با چربی ) ۱۰۰ گرم ۳۵۰ کالری
گوشت گاو ( بدون چربی ) ۱۰۰ گرم ۲۰۰ کالری
گوشت گوساله ۱۰۰ گرم ۲۰۰ کالری
گوشت گوسفند ۱۰۰ گرم ۳۲۰ کالری
گوشت همبرگر ( بدون چربی ) ۱۰۰ گرم ۲۰۰ کالری
گیلاس ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری
گیلاس یک لیوان ۷۵ کالری
گز ۱۰۰ گرم ۵۰۰ کالری
گوجه درختی رسیده ۱۰۰ گرم ۵۰ کالری
گوجه سبز ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید

ل

لبو ۱۰۰ گرم ۴۴ کالری
لوبیا سبز ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری
لوبیا قرمز ۱۰۰ گرم ۳۴۰ کالری
لوبیا قرمز پخته ( با کمی چربی ) یک لیوان ۲۰۰ کالری
لوبیا سفید ۱۰۰ گرم ۳۴۰ کالری
لوبیا چشم بلبلی خام ۱۰۰ گرم ۱۳۰ کالری
لوبیا چشم بلبلی پخته ۱۰۰ گرم ۸۰ کالری
لوبیا قرمز پخته ۱۰۰ گرم ۱۱۰ کالری
لپه پخته ۱۰۰ گرم ۱۱۵ کالری
لپه ۱۰۰ گرم ۳۵۹ کالری
لیمو ترش ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری
لیمو ترش ( آب لیمو ) ۱۰۰ گرم ۲۶ کالری
لیمو شیرین ۱۰۰ گرم ۴۰ کالری
لیمو ( آب لیمو ) یک قاشق ۴ کالری
لیمو تازه با پوست ۱۰۰ گرم ۲۳ کالری

 

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید

م

ماست ۱۰۰ گرم ۵۵ کالری
ماست کیسه ای ۱۰۰ گرم ۱۵۰ کالری
ماست پر چربی هر لیوان ۱۵۰ کالری
ماست ( کم چرب ) یک لیوان ۱۱۰ کالری
ماست کیسه ای ۱۰۰ گرم ۱۵۵ کالری
مارگارین یا کره نباتی ۱۰۰ گرم ۸۵۰ کالری
مارگارین یک قاشق ۱۱۰ کالری
ماکارونی ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری
ماهی ۱۰۰ گرم ۱۰۰ کالری
مخمر آبجو فرنگی خشک ۱۰۰ گرم ۲۸۵ کالری
مربا یک قاشق غذا خوری ۵۴ کالری
مایونز ۱۰۰ گرم ۷۲۰ کالری
مرغ ( گوشت خالص ) بدون پوست ۱۰۰ گرم ۲۰۰ کالری
مغز حیوان ۱۰۰ گرم ۱۳۰ کالری
مغز گردو ۱۰۰ گرم ۶۲۵ کالری
مارتادلا ۱۰۰ گرم ۳۱۵ کالری
مارچوبه ۱۰۰ گرم ۲۰ کالری
موز ۱۰۰ گرم ۷۰ کالری
موز ( متوسط ) یک عدد ۱۰۰ کالری
موسیر ۱۰۰ گرم ۷۰ کالری
میگو ۱۰۰ گرم ۱۰۰ کالری
مربا ۱۰۰گرم ۳۰۰ کالری
مربا یک قاشق ۵۵ کالری
ماکارونی ( پخته ) یک لیوان ۱۵۰ کالری
ماکارونی خشک ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید

ن

نارنج ۱۰۰ گرم ۲۰ کالری
نارنج ( آب ) یک قاشق ۴ کالری
نارنگی ۱۰۰ گرم ۳۴ کالری
نارنگی یک عدد ۴۰ کالری
نارگیل ( مغز ) ۱۰۰ گرم ۳۴۵ کالری
نارگیل تازه ۱۰۰ گرم ۱۵۶ کالری
نارگیل خشک رنده شده ۱۰۰ گرم ۵۵۰ کالری
نان ساندویچی ( کوچک ) ( ۳۰ گرم ) نصف عدد ۷۵ کالری
نان جو ۱۰۰ گرم ۲۵۰ کالری
نان سیاه ( با سبوس ) ۱۰۰ گرم ۲۱۸ کالری
نان یک کف دست ۷۵ کالری
نان خشک ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری
نان سوخاری ( متوسط ) یک عدد ۳۵ کالری
نان سوخاری ( کیک ) یک عدد ۵۰ کالری
نان روغنی ۱۰۰ گرم ۴۵۰ کالری
نان کشمشی ۱۰۰ گرم ۲۶۰ کالری
نخود خشک ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری
نخود یک عدد ۱ کالری
نخود پخته ۱۰۰ گرم ۴۵ کالری
نوشابه ۱۰۰ گرم ۴۰ کالری
نوشابه یک لیوان ۱۰۰ کالری
نوشابه یک شیشه ۱۲۰ کالری
نوشابه قوطی ۱۳۰ کالری
نوشابه خانوادگی ۲ لیتری ۸۰۰ کالری
نوشابه خانوادگی ۵/۱ لیتری ۶۰۰ کالری
نوشابه رژیمی یک لیوان ۲ کالری
نخود فرنگی ۱۰۰ گرم ۷۰ کالری

ه

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید
هلوی تازه ۱۰۰گرم ۴۵ کالری
هلوی خشک ۱۰۰ گرم ۳۳۰ کالری
هلوی کمپوت یک لیوان ۲۰۰ کالری
هل ۱۰۰ گرم ۳۲۰ کالری
هندوانه ۱۰۰ گرم ۲۳ کالری
هویج فرنگی ۱۰۰ گرم ۳۵ کالری
هویج ایرانی ۱۰۰ گرم ۴۰ کالری

 

[metaslider id=1850]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا