با مراجعه به منابع معتبر درباره کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها اطلاعاتی را جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها اطلاعاتی را جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها اطلاعاتی را جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید

کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه

فرمت فایل ها:

۱- فایل وردword قابل ویرایش به تعداد ۱۲ صفحه

۲- فایل پاورپوینت ppt  قابل ویرایش به تعداد ۲۳ اسلاید

لینک دانلود بلافاصله پس از پرداخت برای شما فعال می گردد.

همچنین لینک دانلود تحقیق برای آدرس ایمیلی که وارد کرده اید نیز ارسال می شود.

کلیه تحقیق های سایت پارس تحقیق به فرمت WORD ارائه می شود و دارای استانداردهای لازم حروف چینی و فونت و … جهت چاپ می باشند.

فهرست

انواع پلاستیک ها ، خواص و کاربرد آنها ۱

طبقه بندی.. ۱

الف) ترموپلاست ها (پلاستیک های گرما نرم): ۱

ب) ترموست ها (پلاستیک های گرما سخت): ۱

ترموپلاست ها ۲

پلی الفین ها ۲

الف) پلاستیک پلی اتیلن (PE) : 2

ب) پلاستیک پلی پروپیلن (PP) : 2

پلیمرهای وینیلی.. ۲

الف) پلی ونیل کلراید (P.V.C) : 3

ب) پلی ونیل استات (P.V.A) : 3

ج) پلی وینیل بوتیرال (P.V.B) : 3

پلی وینیل کلراید.. ۳

پلیمرهای فلئوردار. ۴

الف) پلی وینیل فلوراید (P.V.F) : 4

ب) پلی تترا فلورواتیلن (P.T.F.E) : 4

ج) A.B.S : 4

پلی استایرن.. ۴

پلاستیک های آکریلیکی.. ۵

نایلون (پلی آمید). ۵

پلی فرمالدئید (استال). ۵

پلی کربنات… ۵

پلی سولفان ها ۶

ترموست ها ۶

رزین های فرمالدئیدی.. ۶

الف) فنل فرمالدئید (P.F) : 6

ب) اوره فرمالدئید (U.F) : 6

ج) ملامین فرمالدئید (M.F) : 6

پلی استرها ۷

اپوکسی ها ۷

خواص (مزایای) پلاستیک ها ۷

اصلاح خواص در پلاستیک ها ۸

میزان تولید سالیانه پلاستیک در جهان.. ۸

کدهای بازگردانی پلاستیک… ۹


فرمت فایل ها:

۱- فایل وردword قابل ویرایش به تعداد ۱۲ صفحه

۲- فایل پاورپوینت ppt  قابل ویرایش به تعداد ۲۳ اسلاید


کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانهبخشی از متن فایل:

انواع پلاستیک ها ، خواص و کاربرد آنها

 

پلاستیک ها موادی هستند جامد و پایدار با منشاء نفت و گاز که امروز جانشین بسیار مناسبی برای چوب و فلز و شیشه و سرامیک ها می باشند. منشاء اصلی پلاستیک اتیلن (C2 H4)  می باشد که خود از اتان و پروپان تشکیل می شود.

طبقه بندی

پلاستیک ها در مهمترین تقسیم بندی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

 

الف) ترموپلاست ها (پلاستیک های گرما نرم):

یعنی پلاستیک هایی که در اثر حرارت نرم شده و در اثر از دست دادن حرارت سخت می شود؛ مثل: نایلون.

 

ب) ترموست ها (پلاستیک های گرما سخت):

منظور پلاستیک هایی که برای اولین بار در اثر حرارت شکل پودری آنها به قطعه ای یک پارچه تبدیل می شود. اما این قطعه دیگر هرگز توسط گرما ذوب نخواهد شد؛ مانند: ملامین، باکالیت. (به علت وجود پیوند های عرضی و شبکۀ سه بعدی)…


فرمت فایل ها:

۱- فایل وردword قابل ویرایش به تعداد ۱۲ صفحه

۲- فایل پاورپوینت ppt  قابل ویرایش به تعداد ۲۳ اسلاید

انواع پلاستیک ها ، خواص و کاربرد آنها

 

پلاستیک ها موادی هستند جامد و پایدار با منشاء نفت و گاز که امروز جانشین بسیار مناسبی برای چوب و فلز و شیشه و سرامیک ها می باشند. منشاء اصلی پلاستیک اتیلن (C2 H4)  می باشد که خود از اتان و پروپان تشکیل می شود.

طبقه بندی

پلاستیک ها در مهمترین تقسیم بندی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

 

الف) ترموپلاست ها (پلاستیک های گرما نرم):

یعنی پلاستیک هایی که در اثر حرارت نرم شده و در اثر از دست دادن حرارت سخت می شود؛ مثل: نایلون.

 

ب) ترموست ها (پلاستیک های گرما سخت):

منظور پلاستیک هایی که برای اولین بار در اثر حرارت شکل پودری آنها به قطعه ای یک پارچه تبدیل می شود. اما این قطعه دیگر هرگز توسط گرما ذوب نخواهد شد؛ مانند: ملامین، باکالیت. (به علت وجود پیوند های عرضی و شبکۀ سه بعدی)…

انواع پلاستیک ها ، خواص و کاربرد آنها

کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه

پلاستیک ها موادی هستند جامد و پایدار با منشاء نفت و گاز که امروز جانشین بسیار مناسبی برای چوب و فلز و شیشه و سرامیک ها می باشند. منشاء اصلی پلاستیک اتیلن (C2 H4)  می باشد که خود از اتان و پروپان تشکیل می شود.

طبقه بندی

پلاستیک ها در مهمترین تقسیم بندی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه

الف) ترموپلاست ها (پلاستیک های گرما نرم):

یعنی پلاستیک هایی که در اثر حرارت نرم شده و در اثر از دست دادن حرارت سخت می شود؛ مثل: نایلون.

کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه

ب) ترموست ها (پلاستیک های گرما سخت):

منظور پلاستیک هایی که برای اولین بار در اثر حرارت شکل پودری آنها به قطعه ای یک پارچه تبدیل می شود. اما این قطعه دیگر هرگز توسط گرما ذوب نخواهد شد؛ مانند: ملامین، باکالیت. (به علت وجود پیوند های عرضی و شبکۀ سه بعدی)…

انواع پلاستیک ها ، خواص و کاربرد آنها

کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه

پلاستیک ها موادی هستند جامد و پایدار با منشاء نفت و گاز که امروز جانشین بسیار مناسبی برای چوب و فلز و شیشه و سرامیک ها می باشند. منشاء اصلی پلاستیک اتیلن (C2 H4)  می باشد که خود از اتان و پروپان تشکیل می شود.

طبقه بندی

پلاستیک ها در مهمترین تقسیم بندی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه

الف) ترموپلاست ها (پلاستیک های گرما نرم):

یعنی پلاستیک هایی که در اثر حرارت نرم شده و در اثر از دست دادن حرارت سخت می شود؛ مثل: نایلون.

کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه

ب) ترموست ها (پلاستیک های گرما سخت):

منظور پلاستیک هایی که برای اولین بار در اثر حرارت شکل پودری آنها به قطعه ای یک پارچه تبدیل می شود. اما این قطعه دیگر هرگز توسط گرما ذوب نخواهد شد؛ مانند: ملامین، باکالیت. (به علت وجود پیوند های عرضی و شبکۀ سه بعدی)…

انواع پلاستیک ها ، خواص و کاربرد آنها

کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه

پلاستیک ها موادی هستند جامد و پایدار با منشاء نفت و گاز که امروز جانشین بسیار مناسبی برای چوب و فلز و شیشه و سرامیک ها می باشند. منشاء اصلی پلاستیک اتیلن (C2 H4)  می باشد که خود از اتان و پروپان تشکیل می شود.

طبقه بندی

پلاستیک ها در مهمترین تقسیم بندی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه

الف) ترموپلاست ها (پلاستیک های گرما نرم):

یعنی پلاستیک هایی که در اثر حرارت نرم شده و در اثر از دست دادن حرارت سخت می شود؛ مثل: نایلون.

[metaslider id=1849]

کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه

ب) ترموست ها (پلاستیک های گرما سخت):

منظور پلاستیک هایی که برای اولین بار در اثر حرارت شکل پودری آنها به قطعه ای یک پارچه تبدیل می شود. اما این قطعه دیگر هرگز توسط گرما ذوب نخواهد شد؛ مانند: ملامین، باکالیت. (به علت وجود پیوند های عرضی و شبکۀ سه بعدی)…

علوم تجربی نهم متوسطه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا