بررسی آگاهی، نگرش و رفتار نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله ایرانشهر درمورد بهداشت باروری در سال ۱۳۹۰

 بررسی آگاهی نگرش و رفتار نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله ایرانشهر درمورد بهداشت باروری

بررسی آگاهی نگرش و رفتار نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله ایرانشهر درمورد بهداشت باروری

 بررسی آگاهی نگرش و رفتار نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله ایرانشهر درمورد بهداشت باروری

عموماً نوجوانی یکی از دوره‌های بسیار مهم زندگی محسوب می‌شود و در واقع مرحله انتقالی از کودکی به بزرگسالی است.

این مرحله بینابینی با تغییرات مهم فیزیکی، روانی، روحی و اجتماعی همراه می‌باشد

که روی عملکرد اجتماعی و جنسی در دوران بزرگسالی تاثیر به سزایی دارد.

بدیهی است که برخورداری از یک مرحله انتقالی سالم باروری جنسی،بستگی زیادی به وسعت اطلاعات ، نوع نگرش و رفتارهای کسب شده در دوران نوجوانی به خصوص در دوره‌های میانی و پایانی دوره نوجوانی یعنی از ۱۵ تا ۱۹ سالگی دارد.

نیازهای بهداشت باروری نوجوانان و جوانان هم در سطح بین‌الملی در کنفرانس‌های اخیر جمعیت و توسعه

و هم در سطح ملی بیش از پیش مورد توجه واقع شده است.

عوامـل‌متعـددی‌از‌جملـه‌کـاهش‌سن‌بلوغ،‌افزایش‌سن ‌ازدواج، توسعه دستاوردهای آموزشی، دسترسی به رسانه‌های جهانی و تغییرات ارزش‌های فرهنگی جوانان ازدواج نکرده،

همگی جوانان را در معرض ایده‌ها و افکاری قرار می‌دهد که بر روی زندگی باروری و جنسی آنها تاثیر می‌گذارند(۱).

بررسی آگاهی نگرش و رفتار نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله ایرانشهر درمورد بهداشت باروری
بررسی آگاهی نگرش و رفتار نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله ایرانشهر درمورد بهداشت باروری

شواهدی وجود دارد که در ایران، همزمان با کاهش سن بلوغ ، سن اولین ازدواج به طور چشمگیری افزایش یافته است.

به عنوان مثال، بین سالهای۷۵- ۱۳۶۵ ، در حالیکه ۵/۳۳ % دختران نوجوان سنین ۱۵ تا ۱۹ ساله در سال ۱۳۶۵ ازدواج کرده بودند،

این نسبت در سال ۱۳۷۵ به ۱۹% کاهش یافته است.

کاهشی ۱۵ درصدی و یا به طور نسبی کاهشی ۴۴ درصدی در طی دوره ۱۰ ساله در نوجوانان ازدواج کرده اتفاق افتاده است(۲).

به عبارت دیگر میانگین سن ازدواج در سال ۱۳۶۵ در بین دختران و پسران به ترتیب ۸/۱۹ و ۶/۲۳ سالگی گزارش شده بود؛

در حالیکه در سال ۱۳۷۵ این ارقام به ترتیب به ۴/۲۲ و ۶/۲۵ سال افزایش یافته است (۳).

این واقعیت شکاف زمانی بزرگی را بین بلوغ وازدواج نشان می‌دهد.

فقدان آگاهی و اطلاعات صحیح و مهارتهای زندگی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر در طی این دوران می‌تواند بهداشت باروری نوجوان را تهدید کند که در نتیجه به ارتباطات بین شخصی و اجتماعی او لطمه وارد ساخته و نوجوان را در معرض تماس‌های حفاظت نشــده ‌و ‌پـرخطــر ،تبعیـض، اجبـار در ‌تمـاس‌ جنسـی، حـاملگـی ‌نـاخـواستـه‌و‌سقطهـای‌نـامطمئن قرارمی‌دهد.

نتایج مطالعات متعدد در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که در حالیکه جوانان عموماً اطلاعات نسبتاً خوبی از مسائل بهداشت جنسی دارند

ولی معلومات عمقی و صحیح در مورد مسائل بهداشت جنسی کاملاً ناهمگون است

و باورهای غلط در مورد انجام رفتارهای مطمئن شایع است(۴).

منابع اطلاعات، اغلب غیر رسمی است.

پیامهایی که در قالب طرح‌های آموزشی و اطلاعاتی به جوانان منتقل می‌شود اغلب تکنیکی و علمی هستند


قالب فایل: WORD

تعداد صفحات: ۹

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا