بررسی جایگاه سکوت در موضع اعلام اراده در حقوق ایران

[metaslider id=602]


بررسی جایگاه سکوت در موضع اعلام اراده در حقوق ایران

مقدمه : ۱

فصل اول : کلیات.. ۳

مبحث اول : معناشناسی. ۴

فقره اول : سکوت.. ۴

بند اول : معنای لغوی سکوت.. ۴

بند دوم : ارزش و اعتبار سکوت در فرهنگ مردم. ۵

فقره دوم : اراده ۵

بند اول : معنای لغوی و اصطلاحی اراده. ۵

بند دوم : روشهای اعلام اراده. ۶

مبحث دوم : جایگاه سکوت در علوم مختلف.. ۷

فقره اول : سکوت در علم فقه. ۷

فقره دوم : سکوت در علم اصول فقه ( تقریر، اجماع سکوتی) ۷

بند اول : تقریر. ۷

بند دوم : اجماع سکوتی.. ۹

الف : حجیت اجماع سکوتی.. ۹

فقره سوم : سکوت در حقوق.. ۱۰

فصل دوم : بررسی رابطه سکوت و اراده. ۱۲

مبحث اول : دلالت سکوت بر رضا ۱۳

فقره اول : انواع تعبیر از سکوت.. ۱۳

مبحث دوم : توضیح قاعده لاینسب الی ساکت قول. ۱۵

فقره اول : تعریف قاعده ۱۵

فقره دوم : مصادیق قاعده ۱۵

فقره سوم : مستثنیات قاعده ۱۶

مبحث سوم : توضیح قاعده السکوت فی معرض الحاجه بیان. ۱۸

فقره اول : تعریف قاعده ۱۸

فقره دوم : مصادیق قاعده ۱۸

فقره سوم : موارد اختلافی قاعده ۲۰

مبحث چهارم :  جایگاه سکوت درمیان وسایل تعبیر از اراده ۲۱

فقره اول : دلایل معبر بودن سکوت از اراده ۲۱

فقره دوم : شرایط سکوت معبر از اراده ۲۲

فقره سوم : انواع سکوت معبر از اراده ۲۳

بند اول : دلالت سکوت براساس نص یا عرف ( سکوت موصوف). ۲۳

بند دوم : دلالت سکوت براساس قرائن ( سکوت ملابس). ۲۶

فصل سوم : بررسی مصادیق سکوت در فقه و حقوق.. ۲۹

مبحث اول : استقرای احکام سکوت در فقه اسلامی. ۳۰

مبحث دوم : بررسی تفصیلی موارد و مصادیقی از سکوت در مباحث حقوقی. ۳۱

فقره اول : سکوت در برابر ایجاب.. ۳۱

بند اول : نظر فقها ۳۱

بند دوم : نظر حقوقدانان.. ۳۲

بند سوم : سکوت در برابر ایجاب در قراردادهای الکترونیکی.. ۳۴

فقره دوم : سکوت زوج هنگام ولادت فرزند ۳۴

بند اول : نظر فقها ۳۴

بند دوم : نظر حقوقدانان.. ۳۵

فقره سوم : سکوت در خیار مجلس… ۳۵

فقره چهارم : سکوت در معاملات فضولی. ۳۷

بند اول : نظر فقها ۳۷

الف) نظر فقهای امامیه. ۳۷

ب) نظر فقهای اهل سنت.. ۳۸

بند دوم : نظر حقوقدانان.. ۴۰

فقره پنجم : سکوت در برابر ادعا ۴۰

بند اول : قول به حبس… ۴۱

بند دوم : ارجاع به امر به معروف… ۴۲

بند سوم : قول به نکول. ۴۳

بند چهارم : ثبوت ادعا ۴۴

بند پنجم : حل مسئله. ۴۵

فقره ششم : سکوت باکره در نکاح. ۴۶

فقره هفتم : سکوت در آیین دادرسی کیفری.. ۴۹

بند اول : حق سکوت متهم در قانون اساسی.. ۴۹

بند دوم : حق سکوت متهم در قانون عادی.. ۴۹

مبحث سوم : بررسی سکوت نشانه رضایت.. ۵۰

نتیجه گیری و پیشنهاد ۵۲

فهرست منابع و مآخذ ۵۳

درخصوص سکوت در کتابهای فقهی و حقوقی مطالبی به صورت پراکنده ذکر شده و تألیفی جداگانه که اختصاص به بررسی سکوت و آثار آن داشته باشد مشاهده نگردیدو مؤلفان حقوقی و فقهی در کتب خود نگاهی گذرا به آثار سکوت در بعضی موارد و مصادیق داشته‌اند بی آنکه هیچ مؤلفی کتابی جداگانه در مورد سکوت و آثارآن در فقه و حقوق بنویسد . در زمینه سکوت قواعدی فقهی تحت عنوان” لاینسب الی ساکت قول” و “السکوت فی معرض الحاجه بیان” وجود دارد که اساس وبنای این رساله را تشکیل می‌دهد که مولفان کتابهای قواعد فقهی در فقه امامیه به شرح این قوعد فقهی نپرداخته‌اند، اما مؤلفان اهل تسنن عنایت بیشتری به این قواعد فقهی داشته اند. در این رساله به شرح و توضیح انواع و اقسام سکوت و جایگاه آن در موضع اعلام اراده از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت و حقوقدانان بطور تفصیلی پرداخته شده که البته این نظریات می‌تواند مورد استفاده وکلا، قضات ، مشاوران حقوقی و دانشجویانی که علاقه‌مند به تحقیق در مسائل حقوقی هستند، قرار گیرد . این تحقیق بصورت کتابخانه‌ای انجام شده و نگارنده با استفاده از اینترنت و نرم افزارهای الکترونیکی سعی بر آن داشته تا به بررسی مصادیق کاربردی سکوت بپردازد . از جمله دلایل انتخاب موضوع سکوت و بحث و بررسی درباره آن می‌توان به بحث نشدن بصورت مفصل در کتب فقهی و حقوقی ما در مورد این موضوع اشاره کرد تا جایی که فقهای امامیه و اساتید حقوق به بررسی قاعده فقهی “لاینسب الی ساکت قول” و “السکوت فی معرض الحاجه بیان” بصورت محدود پرداخته‌اند و در کتابهای قواعد فقهی اصلاً نامی از این دو قاعده برده نشده است . از جمله مشکلات تحقیق می توان عدم دسترسی به کتب و نرم افزارهای الکترونیکی اشاره کرد .علاوه برآن می‌توان به در دسترس نبودن پایان نامه‌هایی که در مورد سکوت نوشته شده است اشاره کرد که نگارنده با وجود معلولیت با سفر به استان تهران و قم با دیدن آن پایان نامه‌ها سعی بر آن داشته تا به جنبه‌های بحث نشده در مورد موضوع سکوت بپردازد . از جمله دلایل انتخاب این موضوع می‌توان به آثار جالب سکوت در مسائل متنوع حقوقی اشاره کرد چراکه شاید در ابتدا به نظر برسد موضوع سکوت از مسائل ساده و کم اهمیت باشد و لکن سکوت آثار حقوقی مهم و متنوعی در زندگی ما می‌تواند داشته باشد مثلاً کسی که حق فسخ دارد و سکوت اختیار می‌کند …..


پایان نامه معتبر و ناب

فرمت:WORD

تعداد صفحات:۶۷



دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا