تأثیر سطح تحصیلات والدین بر وضعیت تحصیلی فرزندان

تأثیر سطح تحصیلات والدین بر وضعیت تحصیلی فرزندان

تأثیر سطح تحصیلات والدین بر وضعیت تحصیلی فرزندان

چکیده:

تحقیق انجام شده پیرامون میزان تاثیر سطح سواد والدین و با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را نشان می دهد که سطح سواد پدر با موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان اثر قطع دارد و سطح سواد مادر نیز در انجام موفقیت یا شکست بی تاثیر نیست.

میزان سطح سواد والدین بر موفقیت دانش آموزان تاثیر چشمگیری دارد و همچنین در این تحقیق اثر قطعی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی، مشکلات رفتاری و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مسجل است و میزان سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیل دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت دارد.

جامعه ی آماری من در این پژوهش شامل مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان الموت شرقی که در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ مشغول به تحصیل بوده و تعداد آنها ۲۰۰۰ نفر می باشد و نمونه ی آماری باتوجه به جدول مررگان که تعداد ۳۲۲ نفر از دانش آموزان که از جامعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.

و ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای برای دانش آموزان است استفاده کرده ام.

تأثیر سطح تحصیلات والدین بر وضعیت تحصیلی فرزندان
تأثیر سطح تحصیلات والدین بر وضعیت تحصیلی فرزندان

فهرست مطالب

 

چکیده: ۱

بیان مسئله. ۱

هدف تحقیق.. ۲

اهمیت وضرورت تحقیق.. ۲

پیشینه ی تحقیق.. ۳

تربیت فرزندان وباروری ثمربخش… ۵

شبکه خانوادگی.. ۶

والدین درمسئولیت شریک هستند. ۶

تفاوت محیط زندگی دانش آموزان زرنگ یا پیشرفته با ضعیف.. ۸

تحصیلات والدین.. ۱۰

بی سوادی والدین.. ۱۱

پیشنهادات.. ۱۱

مقدمه. ۱۳

بیان مسئله: ۱۵

اهمیت موضوع تحقیق: ۱۵

اهداف تحقیق: ۱۶

تعیین متغییرها و تعاریف آنها ۱۷

تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۷

تعاریف علمی متغییرها: ۱۷

فرضیه های تحقیق: ۱۸

شبکه خانوادگی.. ۲۰

والدین درمسئولیت شریک هستند. ۲۰

تفاوت محیط زندگی دانش آموزان زرنگ یا پیشرفته با ضعیف.. ۲۲

تحصیلات والدین.. ۲۳

بی سوادی والدین.. ۲۴

۱ـ کتاب های درسی و مواد آموزشی.. ۲۷

تحصیلات عمومی.. ۳۰

۱ـ مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل. ۳۲

۱ـ مدارس شهری و روستایی.. ۳۵

۱ـ آموزش از راه دور. ۳۷

رابطه سواد والدین با اوقات فراغت فرزندان: ۳۹

خانواده و دوران بلوغ فرزندان. ۴۰

پیشینه ی تحقیق.. ۴۲

نتیجه گیری.. ۴۶

فرمت:word

تعداد صفحات:۵۰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا