تأثیر قصه بر کودکان پیش دبستانی

تأثیر قصه بر کودکان پیش دبستانی

تأثیر قصه بر کودکان پیش دبستانی
تأثیر قصه بر کودکان پیش دبستانی

چکیده:

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر قصه بر دانش آموزان  مقطع پیش دبستانی ناحیه ۲ یزد صورت پذیرفته است ،در این پژوهش   نمونه آماری شامل ۶۰ نفربودند که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده وروش استفاده شده در  در این تحقیق،روش آزمایشی می باشد . برای آزمون فرضیه ها از رشد اجتماعی وایلند استفاده شده است . وبرای تجزیه و تحلیل داده های  آماری از آمار توصیفی (درصد-فراوانی –نمودار )و جهت آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی( آزمون تی ) برای گروه مستقل استفاده شده گردیده است.ونتایج زیر بدست آمده است :

۱- قصه های اخلاقی بر روی رشد اجتماعی  کودکان تأثیر دارد.

۲- قصه های تخیلی بر روی رشد اجتماعی  کودکان تأثیر دارد.

۳- قصه های علمی بر روی رشد اجتماعی  کودکان تأثیر دارد.

۴- طرز بیان قصه بر روی رشد اجتماعی  کودکان تأثیر دارد.

۵- گفتن قصه از زبان اشخاص متفاوت بر روی رشد اجتماعی  کودکان تأثیر دارد.

تأثیر قصه بر کودکان پیش دبستانی

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول.. ۲

مقدمه. ۳

تعریف وبیان موضوع تحقیق… ۶

اهمیت وضرورت تحقیق… ۷

متغیرهای اساسی تحقیق… ۸

بررسی تأثیر قصه بر روی رشد اجتماعی کودکان پیش از دبستان ناحیه دو یزد. ۸

اهداف تحقیق… ۸

اهداف جزیی: ۹

۱- بررسی تاثیر قصه بر رشد کودکان پیش دبستانی.. ۹

فرضیه های تحقیق… ۹

تعاریف اصطلاحات… ۹

تعاریف نظری.. ۱۰

تعاریف عملیاتی.. ۱۱

فصل دوم. ۱۲

الف ) پیشینه نظری تحقیق… ۱۳

پیشینه ادبیات کودکان و قصه گویی در جهان و آئین های مختلف: ۱۳

پیشینه ادبیات کودکان و قصه گویی در ایران و آیین اسلام. ۲۰

قصه گویی در آئین اسلام. ۲۰

قصه گویی در ایران باستان.. ۲۲

قصه گویی در عصر صفوی.. ۲۲

ادبیات شفاهی کودکان.. ۲۳

پیشینه نظری رشد اجتماعی.. ۲۴

‌رشد اجتماعی ۲۵

رشد اجتماعی در دوران‌های مختلف : ۲۶

رشد اجتماعی در دوره‌ پیش دبستانی : ۲۷

رشد اجتماعی کودک در دبستان : ۲۹

رشد اجتماعی در دوره نوجوانی : ۳۰

اهداف رشد اجتماعی.. ۳۰

نظریه‌های یادگیری اجتماعی « بندورا». ۳۱

ب ) پیشینه عملیاتی تحقیق… ۳۳

تحقیقات داخلی.. ۳۳

فصل سوم تحقیقات آزمایشی: ۳۹

تحقیقات آزمایشی: ۴۰

جامعه آماری: ۴۰

روش نمونه گیری: ۴۱

حجم نمونه: ۴۱

ابزار جمع آوری اطلاعات: ۴۱

روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۴۲

مقیاس رشد اجتماعی وایلند.. ۴۲

پایایی : ۴۳

اعتبار : ۴۴

روش اجرا: ۴۵

فصل چهارم ۴۶

الف – توصیفی.. ۴۷

جدول ۱-۴: توزیع فراوانی افراد بر حسب جنسیت… ۴۷

نمودار ۱-۴: توزیع فراوانی درصدی افراد بر حسب گروه. ۴۸

جدول ۲-۴ : رشد اجتماعی کودکان قبل از اجرای عمل آزمایشی.. ۴۸

نمودار شماره ۲-۴: توزیع فراوانی نمرات رشد اجتماعی کودکان قبل از قصه گویی.. ۴۹

ب- استنباطی.. ۴۹

نمودار شماره ۳-۴:  مقایسه میزان رشد اجتماعی گروه آزمایش و گروه گواه. ۵۰

فصل پنجم.. ۵۱

نتیجه گیری.. ۵۲

فصل ششم.. ۵۶

نوع فایل: پایان نامه 

فرمت : word

تعداد صفحات : ۷۳ صفحه

قابلیت ویرایش: دارد

جهت خرید و دانلود پایان نامه تأثیر قصه بر کودکان پیش دبستانی بر  روی لینک زیر کلیک فرمایید.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا