تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران

تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران

تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران

مقدمه

شناخت احوال گذشتگان، موجب کسب تجربه و روشنی راه آینده و تعیین کننده خط مشی
دولتمردان و مقامات و طبقات مختلف هر جامعه است. بدیهی است که بررسی واقعیتهای
تاریخی هر قوم و ملتی، مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی و منابع فرهنگی مدون میسر خواهد
بود.
اسناد و مدارک را در زمانهای گذشته، یونانیان نگهداری میکردند. یونان قدیم، سرزمینی بود
که نسبت به نگهداری اسناد خود اقدام میکرد در قرن پنجم قبل از میلاد، آتنیها، اسناد ومدارک خود را در معابد از جمله پرستشگاه منازون ضبط می کردند.

 

تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران
تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران

در اینگونه معبدها، گزارشهای مجالس، قوانین و رسالهها و سایر مدارک کشور
نگهداری میشد. باید توجه داشت که در میان آنها، مدارک دفاعیه سقراط حکیم همراه با سایر
دستنوشتهها، از قبیل فهرست برندگان بازی، ضبط میگردید. این دست نوشتهها از زمان اولیه
-که متعلق به یونانیان و روابط آنان بوده است – تا سه قرن بعد از میلاد وجود داشته است و
معمولاً در روی صفحهای یا لوحهای به نام پاپیروس- که آن را لوله میکردند و داخل
محفظهای قرار میدادند – نگهداری میشد. فروکش کردن تدریجی تمدن قدیم یونان، موجب
گردید تا آثاری در زمینه توسعه مراکز اسناد و مدارک در دوران جدید ایجاد گردد.
به گفته پژوهشگران و محققان، حفظ اسناد در ایران قدیم مرسوم بوده و در تشکیلات اداری
هخامنشیان، بایگانی سلطنتی یکی از شاخصهای سازمان اداری دربار وقت بوده است. مدارک
هخامنشیان، بر روی لوحههای پاپیروس و چرم ثبت میشده است. باید گفت که علاوه برهخامنشیان، از زمان آریاییها و آرامیها نیز نوشتههائی بر روی پوست کشف شده است. در
ایران، اسنادی از قبیل فرمانها و غیره را در کوزهها نگهداری میکردهاند.
رفتهرفته، پیشرفت و توسعه کشورها در زمینه مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، وجود
آرشیو یا سازمانی را به منظور نگهداری اینگونه اسناد ایجاب کرد.

خرید و دانلود تحقیق تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران از لینک زیر:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا