راههای مجازات تکرار جرم

راههای مجازات تکرار جرم

راههای مجازات تکرار جرم

[metaslider id=602]


چکیده

تحقیق حاضر دارای دوبخش است :

بخش اول : شامل عناوین از قبیل :

۱- مفاهیم وتعاریف : که از معانی لغوی واصطلاحی کلمات ذیل بحث میکند:

راههای مجازات تکرار جرم
راههای مجازات تکرار جرم

مجازات که در لغت: ازماده [جزی] بمعنی مکافات و: به او پاداش دادیاسزای نیکی وبدی اورا داد.ودراصطلاح  : از دیدگاه علوم کیفری وحقوق جزایی به معنی تحمیل واکنش وعکس العمل اجتماعی که به صورت رنج وتعب بر بزهکاران اعمال میشود.

جرم : که در لغت : به معنی قطع . ودراصطلاح : رفتاری را گویند که خلاف حق واحساسات شرافتمندانه وعمل یا ترک عمل که قابل مجازات هست.

تعدد: در لغت به معنی بر عددافزودن ودراصطلاح : وقوع متعدد جرایم تعزیری که سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده را ندارد .

تکرار: درلغت به معنی : رجوع ، عطف . ودر اصطلاح : حالت شخصی را گوید که بعد از صدور حکم وقطعیت آن حکم برای اجرای شدن وتحمل مجازات بازدارنده ، مجرم دوباره مرتکب جرم تعزیری دیگری گردد.

۲ – علل عام مجازات: که در قانون جزای اسلام منحصر به دوعنوان تعد د وتکرا ر هست بحث میکند

۳ – وجوه افتراق تعد  وتکرار:

۱ . تکرار جرم زمانیست که مرتکب قبل از ارتکاب جرم ثانوی یک محکومیت قطعی یافته باشد و تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده ویا اگر تعقیب شده است قبل از ارتکاب جرم ثانوی به محکومیت منجر نشده است .۲٫ در حالت تعددجرم ، جرایم ارتکابی متعددمجرم، بایستی مورد مجازات قرار بیگیردولی در تکرار فقط یک جرم. ۳٫ مرتکب تعددجرم، یک مجرم اولیه محسوب میشود در حالیکه مجرم اگر قبلا یک محکومیت جزای پیداکرده باشد تکرارکننده جرم است.

۴- دونظریه درباره تکرار جرم : یکعده از حقوق دانان قایل به تشدید مجازات تکرار جرم هستند ودلایل شان اصلاح نشدن مرتکب جرم با مجازات قبلی وآشنای وتبحر یا فتن بیشتری مجرم به جرمهای خطرناک . عده دیگر از حقوقدانان قایل به عدم تشدید مجازات تکرار جرم هستندودلایل شان عبارت از کافی نبودن ویا مطلوب نبودن مراقبتهای پس از مجازات ونامساعد بودن محیط زندان هست .


فرمت : WORD

تعداد صفحات : ۲۷

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا