راه های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام

راه های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام

راه های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام

درباره راه های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام اطلاعاتی جمع آوری و در کلاس در این مورد گفت وگو کنید. نتیجه گفت وگوهای خود را به صورت یک مقاله برای روزنامه های کثیرالانتشار محل زندگی خود بفرستید.

فهرست

مقدمه. ۳

نتایج و آسیب اقتصاد تک محصولی در کشور. ۴

راه حل رهایی از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به فروش نفت.. ۶

توریسم پزشکی.. ۹

جاذبه‌های گردشگری پزشکی ایران.. ۱۰

راه های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام
راه های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام

جهت دانلود مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

فرمت: ۱۱ صفحه WORD قابل ویرایش

موضوع رهایی از صادرات تک محصولی که اقتصاد کشور و توسعه آن را متأثر از یک محصول می نماید

و علاوه بر آن نوسانات قیمت در بازارهای جهانی که باعث نوسانات اقتصادی کشور هم می شود،

یکی از مهمترین دغدغه های دولت مردان و سیاستگذاران بازرگانی و اقتصادی می باشد.

راه های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، توسعه صادرات غیرنفتی از مهم ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که باید مورد توجه مسئولان کشور ، اقتصاددانان و محققان قرار گیرد.

از این رو آگاهی از سیاست تشویقی اعمال شده در جهان و همچنین بررسی لوایح و قوانین به منظور تشویق و افزایش توسعه صادرات در داخل کشور، جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی امری ضروری است .

توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارز آوری آن ، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از ا ولویت ویژه ای برخوردار است.

در این راستا، با توجه به خلاء تحقیقاتی در این زمینه، هدف این پژوهش با رویکردی کیفی- مروری و با الهام از اصول تئوریک مربوط، تلاش برای شناسایی و معرفی راهکارهایی جهت برون رفت از اقتصاد متکی به یک محصول بوده است.

در این زمینه، توسعه صنعت جهانگردی، کشاورزی، توسعه صادرات خشکبار و توریسم پزشکی راه های پیشنهاد شده در این مقاله می باشند.


The issue of the liberation from the export of a single product that affects

the country’s economy and its development from a product, and also

the price fluctuations in the global markets, which causes economic

fluctuations in the country, is one of the main concerns of

the government of men and business and economic policymakers.

Be In the current conditions of the Iranian economy,

the development of non-oil exports is one of the most important

political and economic issues that should be addressed by national authorities,

economists and researchers. Hence,

awareness of the policy of encouragement applied in the world,

as well as the examination of bills and laws in order to encourage and expand export development within the country,

is essential in order to get rid of the single-economy economy.

The development of non-oil exports is not only valuable

in terms of its value but also in terms of creating employment within the country.

In this regard, due to the research vacuum in this field,

the aim of this study was to investigate the qualitative and overarching approach

inspired by the theoretical principles

and to identify ways of exiting the economy based on a product. In this regard,

the development of the tourism industry, agriculture,

export of nuts and medical tourism are the ways proposed in this paper.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا