زن در تاریخ معاصر

زن در تاریخ معاصر

زن در تاریخ معاصر

زن در تاریخ معاصر

مقدمه
اختصاص دادن بخشی از سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، برای ارائه بحثهای مربوط به بررسی ” نقش زن در تاریخ “ تنها یک پیشنهاد است.

درباره پژوهش گوشههایی از تاریخ که چندان بدان پرداخته نشده و یا به درستی تحلیل و تبیین نگردیده است

وگرنه مسئله تجزیه این بحث از بقیه مباحث تاریخی اگر به معنای جدایی آنها از هم باشد

ــ که در نهایت به بزرگنمایی غیرواقعی و نادرست این مبحث خاص منجر خواهد شد ــ نه تنها کمکی به حل بسیاری از معماها نخواهد کرد،

بیان مقصود و منظور ما نیز نخواهد بود؛

چرا که عقل حکم میکند که ” تاریخ، بیان و تحلیل و تبیین واقعات مختلفی است که در جوامع انسانی رخ میدهد“ و جوامع انسانی نیز متشکل از خانواده است

و خانواده نیز از عناصر مختلف زن، مرد و فرزندان تشکیل میشود و بدون وجود هر یک از آنها، این تشکل صورت نیافته و یا امتداد نمییابد.

زن نیز به عنوان یکی از ارکان مهم این تشکیلات، نقشدهنده به صورتهایی از جامعه است که در آن تبلور مییابد.
با بررسی مجموعه مطالعات تاریخی و تاریخنویسیهایی که تا به حال انجام شده،

این موضوع روشن میشود که پژوهش واقعی پیرامون این نقش فعال و مؤثر ــ نقش زن در تاریخ ــ چندان مورد لحاظ قرار نگرفته و یا بسیار اندک میباشد

و همین مسئله نیز باعث شده که مؤلفین و محققین این حوزه غالباً به دامن افراط و تفریط سقوط کرده

و واقعیت امر همچنان در هالهای از ابهامات و تردیدها باقی بماند.
هدف ما در این بخش ارائه بخشهایی از تاریخ است که زن را به عنوان یک موجود انسانی

که دارای نقش خاصی در تاریخ هم هست، لحاظ کرده و معرفی مینماید.


فرمت:word

تعداد صفحات:۳۶

جهت خرید و  دانلود تحقیق زن در تاریخ معاصر از لینک زیر استفاده نمایید:


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا