مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت

تعریف- مسئولیت اجتماعی شرکت از باون مطرح شد چون در ابتدا مطرح کرد تعهد تاجران و بازرگان در کسب اهداف و ارزش های جامعه ما در سیاست گذاری، تصمیم گیری و دنبال نمودن عملکردها هست. کارول (۱۹۷۹) گسترش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را با توضیح اجزاء آن مطرح کرد و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را به عنوان مسئولیت پذیری های اجتماعی شرکت ها توضیح داد و پیش بینی های اقتصادی- اخلاقی، قانونی و تمایزی دیگر را در بر می گیرد که بر سازمان ها تأثیر می گذارد. طبق نظر برانکو و رودیگوز (۲۰۰۶)، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت به شرکت های داوطلب تا قانونی نیاز دارد که مسائل اقتصادی- اجتماعی و محیطی را در عملکرد خود و در تأثیرگذاری بر سهامداران تلفیق می کند و سپس در این خط نهایی سه گانه همکاری را به حداکثر می رساند. بخش های اصلی مسئولیت پذیری اجتماعی را بلوفیلد و مورای به عنوان رهبری، نگرش و ارزش ها اقدامات و فعالیت های بازار، اقدامات نیروی کار، فعالیت های زنجیره عرضه، درگیری سهامداران، اقدامات جامعه و فعالیت های محیطی توضیح می دهند. غیر از آکادمی های برجسته، بعضی سازمان ها توضیحاتی در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه می دهند. برای مثال- کمیسیون جوامع اروپایی، مسئولیت اجتماعی را به گونه ای تعریف می کنند که به عنوان سرمایه گذاری بیشتر روی سرمایه انسانی- محیط و روابطی با سهامداران است که شرکت ها به طور داوطلبانه بر یک جامعه بهتر تأثیر می گذارند.

علیرغم ماهیت و نوع قابل بحث آن، مسئولیت پذیری اجتماعی یک مرکز مهم تمرکز در بین شرکت ها شده است. تحقیقات جهانی اخیر نشان می دهد که ۷۶ درصد مدیران مصاحبه شده معتقدند که CSR تأثیر مثبتی بر ارزش بلندمدت سهامداران دارد و ۵۵ درصد آنها…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا