مقاله ترجمه ای درباره گلیکوسیدها

گزارش شد ۱۰۷۲ مسمومیت، شامل یک مرگ و در ۲۰۰۲ از تاتوره و گیاهان مشابه نزوپان شبیه قلیا تقسیم شده اند به دو گروه اصلی Solanaceoustropane alkaloids شامل: atropine ، Scopolamine و Hyscyamine ، norhyoscyamine (Figure 2:14a) و cocatropane alkaloids شامل cocaine (Figure 2:141) ، cinnamoylcocaine و ecgonine و دیگر مشتقات Calystegins.Coca هستند یک دسته از tropane alkaloids که جدیداً فهمیدند مانع آنزیمی قوی هستند که بحث شده است در قسمت ۲٫۲٫۱٫۶

CalyteglinB2 اولین Calystegla sepium که جدا شد و نامیده شد calystegin آن همچنین جدا شده بود از نیلوفر صحرایی (Convolvulus arrensis) calystegins مانند شبه قلیاهای indolizidine ، Swainsonine و castanospermine و یک مانع قوی از آنزیم های گیلکوپروتئین است.

Calystegincol هست یک مانع خاص و قوی از B-glucosidase و Calystegin B1 سم های مهمی هستند برای انسان ها و حیوانات هنوز کاملاً شناخته نشده اند. اما یک وضعیت در اسب ها مشخص شده به وسیله تولید گاز- از دست دادن وزن- ضخیم و فیروز شدن روده ای و اسکلروزیس شریانی که مرتبط است tropane Alkal در نیلوفر صحرایی (C.arvensis)


فرمت مقاله :WORD

تعداد صفحات:۲۱


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا