مقاله درباره سخنوری

مقاله درباره سخنوری

مقاله درباره سخنوری

هدف از سخنوری و سخنرانی

هدفی که در سخنرانی دنبال می شود تفهیم موضوعی خاص به شنوندگان است البته نه فقط تفهیم مطلب بلکه تحت تأثیر قرار دادن، برانگیختن، به حرکت درآوردن و در یک کلمه اقناع و ترغیب کردن است اقناع یعنی قانع کردن شنونده به گونه ای که با او در آن موضوع موافق و هم عقیده شود.

مقاله درباره سخنوری
مقاله درباره سخنوری

فن یا فنون سخنوری یعنی چه؟

منظور از فنون سخنوری اصولی است که روش توفیق در اقناع را می آموزد و رسیدن به اهداف سخنرانی بدون رعایت کامل آن بسیار مشکل و چه بسا غیرممکن است.

آیا سخنرانی کردن لزومی دارد؟

بلی، تریبت سخنرانانی که توانایی عرضه اسلام عزیز و فرامین انسان ساز آنرا که هنوز در غربت و مظلومیت قرار دارد و بر بشریت داشته باشند بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. آیا در شرایطی که مکاتب خالی از محتوا و معنویت و ادیان چون مسیحیت وقتی از طریق مبلغان و کشیشان خود توده هایی را تحت تأثیر افکار خود قرار می دهند ما نباید در امر تبلیغ احکام نورانی اسلام ناب محمدی فعال باشیم و از طریق سخنرانی و موعظه از آیین اسلام دفاع کنیم؟

فایده فن سخنوری؟

بدیهی است بیان افکار و دفاع از حق و عقیده و عدم پذیرش ذلت و خواری نیاز دارد و به تبحر و مهارت در فن سخنوری و چگونگی اثبات سخنی را که سخنران مطرح می کند. خوب سخن گفتن یک هنر است. همانگونه که هر هنری با آموزش به کمال می رسد این هنر نیز با آموزش فنون آن کامل می شود…

فایده فن سخنوری؟

بدیهی است بیان افکار و دفاع از حق و عقیده و عدم پذیرش ذلت و خواری نیاز دارد و به تبحر و مهارت در فن سخنوری و چگونگی اثبات سخنی را که سخنران مطرح می کند. خوب سخن گفتن یک هنر است. همانگونه که هر هنری با آموزش به کمال می رسد این هنر نیز با آموزش فنون آن کامل می شود…


فرمت:word

تعداد صفحات:۳۴


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا