نمونه سوال تطور متون شعر نیمسال اول ۹۵-۹۶

نمونه سوال تطور متون شعر نیمسال اول ۹۵-۹۶

تطور متون شعر فارسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان – دانلود نمونه سوال ارشد پیام نور

تطور متون شعر فارسی کد درس: ۱۲۱۳۳۷۲

این نمونه سوال مربوط به ترم اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ می باشد.

نمونه سوال تطور متون شعر نیمسال اول ۹۵-۹۶

تطور متون شعر فارسی | کارشناسی ارشد رشته ادبیات کودک و نوجوان | نمونه سوال امتحانی پیام نور

نمونه سوال تطور متون شعر نیمسال اول 95-96
نمونه سوال تطور متون شعر نیمسال اول ۹۵-۹۶

به همراه نمونه سوال فایل پاسخنامه نیز پیوست شده است.

دانلود از لینک زیر امکان پذیر می باشد.بلافاصله پس از پرداخت الکترونیکی لینک دانلود ایجاد می گردد.
کتاب سیری در شعر فارسی اثر عبدالحسین زرین‌کوب می‌باشد. این کتاب بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن با نمونه‌هایی از شعر شاعران پیش می‌کشد.

این کتاب منبع اصلی سوالات متون شعرفارسی می باشد.

در ضمن صحبت از ادوار مکاتب شعری، راجع به تاریخ ایران هم حرف میزند و  قسمت هایی که در مورد تاریخ ایران بود خیلی جالب و جذاب است.
در انتهای کتاب بخش زیادی رو به آوردن نمونه اشعار شاعران مختلف و قطعات کتاب های تذکره اختصاص میدهد .
اولین بار با کتاب لطائف الطوائف توی همین کتاب آشنا شدم. بخش هایی از آن  در انتهای کتاب آمده است.

سیری در شعر فارسی: بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن با نمونه‌هایی از شعر شاعران و جستجوی در اقوال ادبا و تذکره‌نویسان
نویسنده عبدالحسین زرین‌کوب
ناشر ناشر فارسی:
انتشارات نوین
محل نشر مکان ناشر فارسی:
تهران
تاریخ نشر تاریخ نشر فارسی:
نسخه جاری: ۱۳۶۳
تعداد صفحات ۶۰۰ صفحه
موضوع نقد و تفسیر شعر فارسی
زبان فارسی

تطور متون شعر فارسی | کارشناسی ارشد رشته ادبیات کودک و نوجوان | نمونه سوال امتحانی پیام نور رشته زبان و ادبیات فارسی | پارس تحقیق

عنوان : س‍ی‍ری‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ :ب‍ح‍ث‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ح‍ول‌ آن‌ ب‍ا ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ش‍اع‍ران‌ و ج‍س‍ت‍ج‍وی‍ی‌ در اق‍وال‌ ادب‍اء و ت‍ذک‍ره‌ ن‍وی‍س‍ان‌
پدیدآور : زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
تاریخ انتشار : ۱۳۷۱
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۶۶۵
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۰۰۹‬/‭ز۴۳‌س‬

نمونه سوال تطور متون شعر نیمسال اول ۹۵-۹۶

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا